Když se řekne pojem leasing, tak si většina z nás představí možnost financování našeho automobilu. Nemusí to však být forma financování pouze této věci, ale formou leasingu si můžeme obstarat i spoustu jiného zboží. Jenže jak vlastně leasing jako takový funguje, jak se s ním zachází, jaké máme práva a povinnosti? To jsou otázky, na které bychom měli znát odpověď, se do něj vrhneme po hlavě.

Pokud se budeme zabývat klasickým finančním leasingem, jehož prostřednictvím se pořizují například již výše zmiňované automobily, tak se jedná tedy o nejvíce využívanou formu financování. Jenomže jak to vlastně funguje? Průběh je prostý. Majitelem financované věci se od počátku stává leasingová společnost nikoliv my jako plátci. Tuto skutečnost je nutné si pamatovat, protože pokud bychom se dostali do situace, kdy nejsme schopni pořízenou věc platit leasingové společnosti (která je jejím vlastníkem), tak má taková společnost právo nám příslušnou věc odebrat a nám zbydou akorát oči pro pláč, protože jsme již zaplatili spoustu splátek. Tento rozdíl je také jedním z nejzásadnějších oproti klasickému úvěru. Leasingové společnosti jako takové, se totiž s neplatícími dlužníky vůbec nemazlí. Nezaplatíme, tak o věc automaticky přijdeme. Jenže, co když nastane situace, kdy vydat vozidlo ať už z jakéhokoliv důvodu nemůžeme? Tak jsme zpravidla povinni platit splátky až do konce leasingové smlouvy. Tudíž auto už z nějakého důvodu nemáme, ale jsme povinni za něj platit.

Jak bylo již zmíněno výše, předmět se opravdu nestává naším majetkem jako u klasického úvěru, kde si koupím předmět a ten je okamžitě náš. Pokud se rozhodneme pro leasing, tak po celou dobu splácení je majetkem leasingové společnosti. Z tohoto důvodu plynou přísnější postupy proti neplatičům. Pokud nám společnost vůz ale zabaví, tak máme nárok na určité vyrovnání. Otázkou zůstává, jak vysoké bude a aby nám vůbec pokrylo náklady, které jsme vložili do vozu.

Musíme také počítat s tím, že jako nájemce máme povinnost se o vůz náležitě starat. Když nám tedy leasingová společnost bude nucena vůz zabavit a zjistí, že jsme zanedbali běžnou údržbu, jako je například pravidelná výměna oleje, výměna rozvodového řemenu, brzdová soustava, ale také kuřáci pozor na propálená sedadla. Jelikož vůz po dobu splácení opravdu není naším majetkem, tak by se mohlo stát, že nám za pochybení v případě zabavení vozidla si společnost naúčtuje penále, které budeme nuceni uhradit. Tudíž můžeme očekávat výrazně nižší finanční vyrovnání.

Na druhou stranu, za nás leasingová společnosti vyřizuje veškeré formality jako je povinné ručení, havarijní pojištění a my si nemusíme vůbec lámat hlavu s tím, kdyže vlastně máme splatnost těchto pojištění, zda je neplatím pozdě a kde vezmu najednou větší sumu peněz na tyto výdaje (pokud si pravidelně netvoříme krátkodobou rezervu). Tyto starosti nám úplně odpadnou, protože platby za tato pojištění jsou zahrnuty automaticky do měsíčních splátek. Tudíž prakticky nepocítíme, že bychom platili nějaké pojištění vozidla. Avšak pozor, jelikož je automobil ve vlastnictví leasingové společnosti a přes ni máme i povinné ručení, tak po splacení vozidla (hned poté se převede do našeho vlastnictví) nemáme žádný bonus za bezeškodní průběh (díky kterému získáváme mnohem výhodnější cenu na povinném ručení) a tím pádem, když si budeme sami uzavírat ať už povinné nebo havarijní pojištění, může nás cena nemile překvapit.

Neměli bychom také zanedbat výběr leasingové společnosti. Jak už to bývá, tak každá nabízí jiné benefity pro své klienty, ale jistě bychom se neměli řídit jen tím. Musí nám zůstat na paměti, že po celou dobu splácení vozidla je majetkem společnosti. Pokud se tedy leasingová společnost dostane do finančních potíží, tak může věřitelům k umoření dluhu sloužit i „náš“ vůz. Proto tedy buďme velmi obezřetní při jejím výběru.

Forma finančního leasingu může být pro někoho výhodná, pro někoho naopak ne. Neustále musíme brát v potaz, že po celou dobu není vozidlo naším majetkem, na druhou stranu se však nemusíme starat o formality. Také může být forma finančního leasingu daňově uznatelná, tudíž může být finančně výhodná. Je rozhodně dobré tuto formu financování probrat se svým finančním poradcem, který nám zodpoví na veškeré dotazy týkající se možností leasingu.