Informace k tomuto dokumentu

Tučně zvýrazněný text označuje povinná pole.


KARTA A PROHLÁŠENÍ KLIENTA - fyzická osoba


KLIENT (soukromá osoba, fyzická osoba - podnikatel)

Adresa trvalého bydliště
Kontaktní adresa (pokud se liší od trvalého bydliště)