Zhodnotíte své peníze díky podílovým fondům

Podílový fond je nástroj kolektivního investování. Jeho základní princip spočívá v tom, že investoři svěřují své prostředky profesionálnímu správci, který je obhospodařuje a dále zhodnocuje.

Investicí do podílových fondů tak můžeme zvýšit hodnotu svých peněz. DataLife má v tomto odvětví bohaté zkušenosti. Naši poradci Vám pomohou vybrat vhodný podílový fond podle Vašich cílů, přání a pomohou tak naplánovat finanční budoucnost investora.

Fondů je v této době celá řada a dělí se podle obsahu, investiční strategie, cílové skupiny investorů a podle způsobu řízení. Zde můžete nalézt základní rozdělení podle obsahu a investiční strategie. Mnozí klienti se v dnešní době obávají možného poklesu finančních trhů, účinnou obranou může být pravidelné investování. Pro více informací je nejlepší si však domluvit schůzku s jedním z našich poradců.

Základní rozdělení podle obsahu

Investování formou fondů peněžního trhu představuje konzervativní možnost zhodnocování volných úspor.  Jsou vhodné spíše pro krátkodobý časový horizont do 1 až 2 let. Hodnota těchto podílových listů by měla vykazovat spíše malý výkyv cen. Investování formou fondů peněžního trhu se dá považovat za vhodnější alternativu vkladů u bank.

Tyto fondy investují do dluhových cenných papírů. Jejich horizont bývá z pravidla 2 – 5 let. Cílem tohoto fondu je dosáhnout stabilní míry zhodnocení. Mezi jejich druhy patří státní dluhopisy, komunální dluhopisy, korporátní dluhopisy, bankovní dluhopisy a pokladniční poukázky.  Úrokovou míru zhodnocení velmi ovlivňuje doba splatnosti dluhopisu. Míra kolísání hodnoty investice může být vyšší, než u fondů peněžního trhu a naopak nižší, než u fondů akciových.

Akciové fondy jsou vhodné pro dlouhodobý investiční horizont, který je doporučován na 10 let a více. Míra kolísavosti může být vyšší, než u předešlých dvou fondů. Akciové fondy bývají z dlouhodobého hlediska nejvýnosnější, což bývá pro investora velmi zajímavé. Umisťují převážnou část svého majetku do akcií různých společností. Fondy mohou být zaměřeny na investice do určitých sektorů či regionů.

Smíšené fondy jsou „mixem“ výše uvedených fondů. Popřípadě se v nich může objevit i investice do komodit a nemovitostí. V míře kolísavosti se pohybují z pravidla mezi akciovým a dluhopisovým fondem. Záleží na tom, jestli se jedná o spíše konzervativnější nebo dynamičtější smíšený fond. Na tomto poměru závisí  jeho zhodnocení. Optimální investiční horizont těchto fondů je minimálně 3 roky.

Jaký je právní dohled nad investováním?

Legislativa v ČR je plně sladěna s legislativou zemí Evropské Unie. Hlavními dozorčími orgány jsou:
Česká národní banka (ČNB) – nejvyšší regulátor trhu a dozorový orgán ČR. Dohlíží na investiční společnosti i obchodníky s cennými papíry, uděluje či odebírá licence, vede správní řízení a v případě podezření na poškození klientů je povinna účinně zasáhnout.

AFAM (dříve Unie investičních společností – UNIS) – samoregulační subjekt sdružující seriózní investiční společnosti, správce aktiv a řadu dalších přidružených členů.

Depozitář – investiční společnost je povinna uzavřít depozitářskou smlouvu s bankou, kde jsou vedeny účty společnosti a obhospodařovaných fondů. Depozitář musí mít pro svou činnost svolení ČNB a spadá tedy pod její dozor. Je prostředníkem mezi ČNB a investiční společností. Kontroluje, zda investiční společnost investuje v souladu se statutem fondu a zákony. V případě rozporu má povinnost pozastavit jakoukoli transakci, jež by mohla vést k poškození podílníků a upozornit ČNB. V případě, že by depozitář svoji činnost nekonal a k poškození podílníků skutečně došlo, je za způsobenou škodu plně zodpovědný a je povinen ji podílníkům nahradit.

Chcete zhodnotit své peníze? Máme pro Vás řešení.
Domluvte si nezávaznou schůzku s poradcem.

Vyplňte formulář

Podílové fondy

Osobní údaje poskytnuté prostřednictvím vyplnění a odeslání tohoto formuláře budou zařazeny do evidence a dále zpracovávány. Bližší informace o tomto zpracování naleznete zde.
reCAPTCHA is required.

Co říkají naši klienti

Poradce ze společnosti DataLife mi doporučil můj kamarád. Právě jsem řešil financování bytu.Díky němu jsem si uvědomil, že svoje finance musím řešit komplexně. Doporučil mi spoustu věcí, které jsou pro mě velice výhodné. Díky němu jsem si také uvědomil, že zbytečně platím za produkty, které vůbec nepotřebuji. Dnes už také bydlím ve svém bytě, díky hypotéce, kterou mi poradce pomohl vyřídit.

Jiří Kučera, Praha

Úplně náhodou jsem se potkal s Vaším poradcem. Myslel jsem si, že mám přehled o produktech, které jsou na trhu, jak jsem dobře pojištěný a jak skvěle se umím o své peníze sám postarat. Bohužel jsem se mýlil. Poradce mi vysvětlil a ukázal, jak dnes produkty fungují. Celkově jsem ušetřil více než 5000,- Kč. Jsem lépe zajištěn a mohu si dovolit víc spořit na svoji penzi.

Tomáš Baloun, Třebíč

Výhody schůzky s poradcem

Ušetříte čas a peníze

Finanční poradenství Zdarma

Poradce vše zařídí a pomůže Vám

Získáte informace od odborníka

Termín, čas a místo schůzky si určíte Vy

5 důvodů proč DataLife

Spolupracujeme s nejvýznamnějšími a nejsilnějšími mezinárodními finančními institucemi s kvalitní značkou a vysokým ratingem. Ale ani v těchto společnostech nejsou logicky na vrcholové úrovni veškeré produkty. Proto si jako samostatný zprostředkovatel vybíráme pouze ty nejlepší, tedy takové, které jsou pro klienty výhodné dlouhodobě. Takové produkty doporučujeme a zařazujeme do naší nabídky.

Jsme ryze česká profesionální zprostředkovatelská společnost. Pohybujeme se volně po celé šíři trhu a na základě vlastní důkladné analýzy vybíráme pro naše klienty ze široké nabídky finančních institucí jen ty nejlepší produkty.

V otázkách, týkajících se peněz klienti jednoznačně preferují individuální a diskrétní přístup. Bez tohoto principu ani není možné klientovy finanční potřeby plně uspokojit. Věnujeme proto pozornost důkladnému zjištění potřeb našich klientů a připravujeme pro ně nové výhody.

Návrhem řešení a zprostředkováním smluv naše péče o klienta nekončí, ale začíná. Finanční trhy se neustále vyvíjí stejně jako finanční potřeby našich klientů. Proto je pro naše klienty tento pravidelný finanční servis velmi důležitý.

Vždy zvažujeme nejen současnou finanční situaci klienta, ale i budoucí klientovy potřeby v souvislostech s ostatními finančními potřebami, které každého z nás v životě potkávají. Klienti tento komplexní přístup velmi oceňují a nejčastěji s nimi řešíme tyto oblasti.