Jak poznat dobrého finančního poradce2023-01-18T14:13:34+01:00

Naši finanční poradci jsou Vám dispozici

„Naši finanční poradci mají složenou zkoušku u České národní banky. Garantujeme Vám profesionální finanční poradenství, které pro Vás bude přínosem.“

Václav Kleibl, Předseda představenstva

Otázky a odpovědi

Nejčastější dotazy

Proč uzavřít životní pojištění?2019-06-04T09:55:21+02:00

Životní pojištění představuje pro pojištěného člověka i pro jeho blízké finanční jistotu v případě nepředvídatelných událostí. Navíc životní pojištění kombinuje pojistnou ochranu s úročením vložených finančních prostředků, na které lze uplatnit výrazné daňové úlevy. V průběhu života ho můžete podle potřeby a aktuální životní situace libovolně měnit.

Za jakých podmínek dochází k vyplacení finančních prostředků?2019-06-04T09:54:30+02:00
 • V případě smrti nebo jiného tělesného poškození pojištěného vyplácí pojišťovna pojistné plnění oprávněným osobám.
 • Další možností je však smlouva pro případ dožití, kdy je částka vyplacena po uplynutí dohodnuté doby nezávisle na zdravotním stavu pojištěného. V takovém případě je částka vyplacena najednou nebo v pravidelných splátkách.
Jak si vybrat správné životní pojištění?2019-11-06T13:29:07+01:00
 • Je potřeba zvážit hlavní účel životního pojištění.
 • Rozhodnout se, zda Vám jde o zajištění rodiny, nebo o pokrytí nákladů na hypotéku, leasing či úvěr v případě náhlého poklesu příjmů.
 • Můžete si také zvolit životní pojištění, při kterém můžete část vložených prostředků investovat.
 • Životní pojištění můžete uzavřít i krátkodobě, například pro pokrytí úvěru. Pak není potřeba se rozhodovat tak důsledně jako třeba v případě dražšího životního pojištění s vyšší pojistnou částkou na celý život.
Proč si pojistit domácnost?2019-06-04T09:52:48+02:00

Pojištěním domácnosti si zajišťujete pojistnou ochranu již vybudovaného majetku, za který v případě škody obdržíte finanční plnění. S běžným provozem domácnosti je totiž spojena celá řada rizik. Proto je dobré uzavřít pojištění domácnosti, které ochrání váš majetek před běžnými riziky. Pojištěním domácnosti totiž nejen finančně ochráníte své movité věcí, ale získáte i zajištění prostředků kterými si chcete splnit své další potřeby a cíle (školné pro děti, dovolená, penze, apod.)

Jaký je rozdíl mezi pojištěním domácnosti a pojištěním nemovitosti?2019-06-04T09:52:09+02:00

Pojištění domácnosti se vztahuje především na vybavení bytu (nábytek, elektronika apod.) a dále i na stavební součásti bytu jakou jsou malby, tapety, podlahy, vestavěný nábytek apod. Na rozdíl od toho, pojištění nemovitosti zahrnuje nemovitosti jako takové (dům, chata apod.), jejich příslušenství (garáže, bazény apod.) a movité věci sloužící k výstavbám, opravám nebo rekonstrukcím (stavební materiál, dočasné objekty umístěné na staveništi apod.).

Když vytopím souseda, je to hrazené z pojištění domácnosti?2019-06-04T09:51:26+02:00

NE. Takovéto škody – škody způsobené na věcech, popř. na zdraví jinému (tzv. třetí osobě) jsou hrazeny z pojištění Odpovědnosti za škody způsobené v běžném občanském životě (je to odpovědnost všech členů domácnosti včetně i domácího zvířátka). Toto pojištění doporučujeme sjednat vždy spolu s pojištěním domácnosti.

Prodávám auto, ale nevím, co mám udělat s povinným ručením. Poradíte mi?2019-06-04T09:50:32+02:00

Při změně majitele vozu nedochází k zániku povinného ručení, ani nepřejde na nového vlastníka. Zanikne, až původní majitel oznámí prodej vozu své pojišťovně. Jako původní majitel tedy musíte změnu ohlásit nejen na registru vozidel, ale i u pojišťovny, u níž máte sjednáno povinné ručení.

Jaké jsou platné doklady pro provoz vozidla?2019-06-04T09:49:31+02:00

Existenci pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla (povinné ručení) je nutno prokázat zelenou kartou vydanou pojistitelem.

Proč vlastně investovat?2019-06-04T09:48:19+02:00

Investování je pro každého, kdo chce uchovat nebo zvýšit hodnotu svých peněz, tzn. ochránit je před znehodnocením vlivem inflace. Běžné produkty jako bankovní nebo spořící účty toto nedokáží, protože jsou určeny k jiným účelům a doplňkové penzijní spoření nebo stavební spoření můžete zase využívat jen v omezené míře. Díky investování na kapitálovém trhu máte možnost dlouhodobě plánovat svoji finanční budoucnost a plnit si své finanční cíle.

Kdy začít investovat?2019-06-04T09:47:34+02:00

Kdykoliv máte tzv. volné finanční prostředky, které momentálně nepotřebujete, ale máte dlouhodobější investiční cíl (nákup auta, domu, dovolené, zajištění důchodu, zabezpečení dětí).

Co to je investiční horizont?2019-06-04T09:46:45+02:00

Je to doba, po kterou se doporučuje ve zvolené strategii setrvat. Prostředky má klient ale samozřejmě kdykoliv k dispozici, investiční společnost je povinna žádost o zpětný odkup vypořádat do 15 pracovních dnů.

Co je to kolektivní investování?2019-06-04T09:45:57+02:00

Kolektivní investování je forma zhodnocování finančních prostředků, která umožňuje i drobným klientům zhodnocovat své peníze a to již od nízkých částek, které jsou dostupné každému. Je pro ty klienty, kteří sami nechtějí obchodovat na burze, nemají zkušenosti s investováním a raději vloží správu fondu do rukou některému renomovanému správci. Klient si jen sám vybere, jaké zaměření fondu mu vyhovuje. Prostředkem kolektivního investování jsou tzv. otevřené podílové fondy. Ty shromažďují peníze od klientů (investorů), za které pak investiční společnost nakupuje ve větších objemech různé cenné papíry. Tím rozkládá (tzv. diverzifikuje) riziko, tzn. že každý podílník fondu (klient) tak nese menší riziko, než kdyby investoval sám. Každý investor obdrží podle výše investované částky odpovídající počet podílových listů. Každý fond má své investiční zaměření a pravidla, která jsou schválena ČNB a uvedena ve statutu fondu, viz „Statut fondu“.

Co o nás píší naši klienti na Facebooku

Jsme nejlépe hodnocená společnost finančních poradců na Facebooku

Ráda bych chtěla poděkovat za zprostředkovaní pojistné smlouvy Aleně Křičkové, za ochotu a spolupráci.

Nikča Standová, Facebooku

Děkuji Aleně Křičkové za vynikající a ochotnou spolupráci.

Jakub Marek, Facebooku

Dobrý den, jsem spokojená se společností Datalife a hlavně s náším poradcem v Čáslavi s Františkem Horou, měli jsme problém s vyplacením pojištění a se vším suprově poradil a hlavně dotáhli až k Ombudsmanovi a vše jsme společnýma silami vyhráli. VŠEM MOC DOPORUČUJI

Lucie Kosinova , Facebook

O mou rodinu i vozy se stará František Hora Čáslav, a nemůžu nic vytknout. Pouze doporučit.

Kristýna Uhlířová, Facebook

Byla jsem velmi spokojená s přístupem. Slečna Martina Urbanová byla připravena na schůzku a věděla o čem mluví, takže 100% spokojenost.

Renata Smolíková, Facebook

Dobrý den, ráda bych touto cestou poděkovala finančnímu poradci Radku Šípkovi. Je velmi ochotný, lidský, přátelský. Všechny naše pojistky máme pod kontrolou.Kdykoliv se na něj s jakýmkoliv dotazem můžeme obrátit.Celá naše rodina si jeho práce váží.

Jana Fořtová, Facebook

Touto cestou bych ráda poděkovala mé finanční poradkyni paní Aleně Křičkové z Litoměřic. Je to velmi milá, sympatická a velice ochotná paní, která mi vždy dobře poradila. S její prací a profesionálním jednáním jsem nadmíru spokojená. Má velmi příjemné vystupování a jednání. Velice jí za vše děkuji a přeji mnoho pracovních úspěchů. S pozdravem Lenka Slezáková

Lenka Slezáková, Facebook

Dobrý den, ráda bych touto cestou poděkovala finančnímu poradci Radku Šípkovi. Je velmi ochotný, lidský, přátelský. Všechny naše pojistky máme pod kontrolou.Kdykoliv se na něj s jakýmkoliv dotazem můžeme obrátit.Celá naše rodina si jeho práce váží.

Jana Fořtová, Facebook

Byla jsem velmi spokojená s přístupem. Slečna Martina Urbanová byla připravena na schůzku a věděla o čem mluví, takže 100% spokojenost.

Renata Smolíková, Facebook

Touto cestou bych ráda poděkovala mé finanční poradkyni paní Aleně Křičkové z Litoměřic. Je to velmi milá, sympatická a velice ochotná paní, která mi vždy dobře poradila. S její prací a profesionálním jednáním jsem nadmíru spokojená. Má velmi příjemné vystupování a jednání. Velice jí za vše děkuji a přeji mnoho pracovních úspěchů. S pozdravem Lenka Slezáková

Lenka Slezáková, Facebook

Domluvte si schůzku s finančním poradcem

Naši experti vám ve finanční džungli rádi pomohou najít správnou cestu.
DataLife, jsme tu pro vás.

Vyplňte kontaktní formulář

Jste naším klientem / klientkou?

Prohlášení:
Osobní údaje poskytnuté prostřednictvím vyplnění a odeslání tohoto formuláře budou zařazeny do evidence a dále zpracovávány. Bližší informace o tomto zpracování naleznete zde. Seznamte se s Informacemi o zpracování osobních údajů.

Vaše potvrzení *

Výhody schůzky s poradcem

Dnes nás finance doprovázejí téměř při každé životní situaci a nebude tomu jinak ani v budoucnosti. Je sice pravda, že je mnoho věcí, které jsou důležitější než peníze. Ale právě peníze potřebujeme ke splnění našich přání a životních cílů.

 • Ušetřete čas a peníze
 • Finanční poradenství zdarma

 • Poradce vše zařídí a pomůže vám

 • Získáte informace od odborníka

 • Termín, čas a místo schůzky si určíte vy

5 Důvodů proč DataLife

Spolupracujeme s nejvýznamnějšími a nejsilnějšími mezinárodními finančními institucemi s kvalitní značkou a vysokým ratingem. Ale ani v těchto společnostech nejsou logicky na vrcholové úrovni veškeré produkty. Proto si jako samostatný zprostředkovatel vybíráme pouze ty nejlepší, tedy takové, které jsou pro klienty výhodné dlouhodobě. Takové produkty doporučujeme a zařazujeme do naší nabídky.

Jsme ryze česká profesionální zprostředkovatelská společnost. Pohybujeme se volně po celé šíři trhu a na základě vlastní důkladné analýzy vybíráme pro naše klienty ze široké nabídky finančních institucí jen ty nejlepší produkty.

V otázkách, týkajících se peněz klienti jednoznačně preferují individuální a diskrétní přístup. Bez tohoto principu ani není možné klientovy finanční potřeby plně uspokojit. Věnujeme proto pozornost důkladnému zjištění potřeb našich klientů a připravujeme pro ně nové výhody.

Návrhem řešení a zprostředkováním smluv naše péče o klienta nekončí, ale začíná. Finanční trhy se neustále vyvíjí stejně jako finanční potřeby našich klientů. Proto je pro naše klienty tento pravidelný finanční servis velmi důležitý.

Vždy zvažujeme nejen současnou finanční situaci klienta, ale i budoucí klientovy potřeby v souvislostech s ostatními finančními potřebami, které každého z nás v životě potkávají. Klienti tento komplexní přístup velmi oceňují a nejčastěji s nimi řešíme tyto oblasti.

Přejít nahoru