Tématem roku 2024 bude kromě jiného i úprava možností spořit si nebo investovat na dobu, kdy budeme chtít odejít do penze a v stáří si chtěli udržet svůj životní standard. V tomto případě bychom neměli spoléhat jen na stát a začít si vytvářet finanční rezervy na své stáří čím dříve, tím lépe. Obecně panuje představa, že penze je ještě daleko, ale než se nadějeme, léta běží a naše ekonomicky aktivní léta ubíhají rychleji, než se na začátku zdálo. Je tedy důležité začít hned jak to bude možné a i s málem se v dlouhém čase dá vytvořit díky složenému úročení zajímavý výsledek. Mnoho klientů si řekne, začnu si na penzi spořit později, až budu mít k dispozici větší finanční částku a nejen těch pár set korun nyní. Tímto se ovšem připravujeme o budoucí zisky složeného úročení, neboť nám prostředky pracují v kratším čase a stejně jako strom, který potřebuje ke svému růstu určitý čas, tak i investice potřebují svůj čas na to, aby nakumulovaly zajímavý zisk.

Změny v roce 2024

V roce 2024 dojde k úpravě státních příspěvků na příspěvky účastníků v penzijních fondech a všem se plošně změní výše státních příspěvků na 20% z částky, kterou si účastník sám přispívá. Těchto 20% má však také svá pravidla a stát přispěje účastníkům, kteří si budou posílat minimálně částku 500 Kč měsíčně (státní příspěvek 100 Kč) až do částky příspěvků účastníka ve výši 1700 Kč měsíčně (státní příspěvek 340 Kč). Nad příspěvek účastníka vyšší než 1700 Kč měsíčně, můžete ještě využít daňových odpočtů do maximální výše 48.000 Kč ročně, čímž můžete dosáhnout vratky od státu ze zaplacených daní až 7.200 Kč za každý rok.

Další změnou je minimální doba spoření u smluv uzavřených po datu 1.1.2024, která se z původních 5ti let, mění na minimálně 10 let. Nesmíme však zapomenout i na druhé pravidlo, že v době výběru těchto prostředků musíte „odspořit“ nejen oněch 10 let, ale také musíte dosáhnout minimálně 60ti let věku. Na tyto pravidla můžete narazit pod označením 120/60 tedy minimálně na 120 měsíců (tedy 10 let) , do 60ti let věku klienta.

DIP (Dlouhodobý investiční produkt)

DIP má oproti penzijním fondům a výše zmíněnému pravidlu 120/60 tu výhodu, že oněch 120 měsíců nemusíte odspořit (není tedy nutné po celou dobu spořit/investovat), ale hovoříme zde o tzv. časovém testu 10ti let což je doba, po kterou máte tento produkt uzavřený. Pravidlo 120/60 si tedy můžeme u produktu DIP vyložit tak, že v době výběru prostředků musíte dosáhnout minimálně 60ti let věku a splnit podmínku, že produkt máte déle, než oněch 10 let, přičemž nezáleží na tom, kolik měsíců jste do něj investovali. Další výhodou DIPu je fakt, že při splnění tzv. časového testu, kdy máte prostředky zainvestované po dobu delší, než 3 roky, se můžete legitimně vyhnout zdanění výnosů ve výši 15%. Navíc si můžete uzavřít oproti pouze jednomu penzijnímu fondu tolik DIPů, kolik jen budete chtít a v případě potřeby ve vaší ekonomicky nepříznivé době, ukončit jen jedno z nich. Pokud byste si nasměrovaly všechny peníze jen do penzijního fondu, tak při předčasném zrušení jednak vrátíte všechny státní příspěvky od okamžiku prvotního sjednání vašeho penzijka, zdaníte příspěvky zaměstnavatele 15% srážkovou daní a vzniká vám povinnost dodanit zpětně posledních 10 let daňových úlev. Přičemž u kombinace penzijního fondu a DIPu si můžete vybrat, zda je pro vás ekonomičtější dodanit posledních 10 let, případně vrátit státní příspěvky, či zdanit příspěvek zaměstnavatele 15%, dle toho, do kterých produktů se tyto částky zasílají. Tato kombinace DIPu a penzijního fondu vám v budoucnu může ušetřit nemalé peníze.

V případě DIPu můžete stejně jako u penzijních fondů své portfolio v čase upravovat a jak se bude blížit váš odchod do penze , můžete svá portfolia přesouvat do konzervativnějších titulů a minimalizovat tím případné výkyvy zvolené investiční strategie. Pokud tedy míříte na vyšší výnosy,  na začátku můžete využít například dynamičtější typ investice a v průběhu, vzhledem k blížícímu se času, kdy budete peníze již potřebovat, postupně přesouvat do konzervativnějšího portfolia.

Do DIPu můžete vložit i své současné investice a to jak pravidelné, tak i jednorázové a využít kromě jiného i jejich daňové zvýhodnění. Daňové zvýhodnění můžete využít do maximální výše 48.000 Kč vašich příspěvků a až do výše 50.000 Kč příspěvků zaměstnavatele. (jedná se o maximální roční limity) Pokud byste měli více zaměstnavatelů, je výše příspěvků do 50.000 Kč ročně platná pro každého z nich.

Daňové zvýhodnění můžete využít v součtu všech daňově uplatnitelných produktů rezervotvorného životního pojištění, penzijních fondů, nebo DIPu až do výše 48.000 Kč příspěvků účastníka ročně.

Co je vlastně ten DIP?

DIP je další možností zajistit si finanční prostředky pro období penze. DIPem může být spořící účet, termínovaný vklad, či jiný investiční nástroj dle Vašeho uvážení, který splňuje zákonem dané pravidla. Těmito pravidly se rozumí oněch 120/60, tedy minimální délka produktu 120 měsíců, minimálně však do 60ti let. Tento produkt tedy můžete bezsankčně vypovědět nejdříve po 120 měsících a také nejdříve ve vašich 60 ti letech věku. Pokud toto pravidlo porušíte, měli byste daňové zvýhodnění opět vrátit (doplatit). V DIPu se na rozdíl od penzijních fondů oněch 120 měsíců neváže na odspořenou dobu jak jsme již zmiňovali (tedy počet měsíců, které musíte reálně spořit / investovat), ale jedná se o časový test. Tedy pokud do DIPu budete na začátku vkládat finanční prostředky například 5 let a poté je necháte dalších 5 let zhodnocovat, splníte tím v součtu oněch 120 měsíců (10 let). Nesmíte však zapomenout na to, že v době výběru finančních prostředků dosáhnete nejméně 60 let věku.

Pro koho se DIP hodí: DIP je ideální pro osoby, které hledají efektivní způsob, jak spořit a investovat na důchod s využitím daňových výhod. Je vhodný pro ty, kteří chtějí investovat do široké škály finančních nástrojů, jako jsou akcie, podílové fondy, dluhopisy nebo spořicí účty, a zároveň si přejí flexibilitu ve výběru a správě svých investic.

V případě volby zabezpečení na penzi je vhodné kombinovat penzijní fondy spolu s DIPem, jelikož při potřebě výběru finančních produktů v tíživé situaci, můžete volit vrácení daňových úlev v DIPu, nebo vrácení státních příspěvků, případně daňové úlevy z penzijního fondu. Při kombinaci obou produktů, si můžete při potřebě výběru dříve než v 60 ti letech vybrat, ze kterého produktu bude mít tento výběr pro vás menší finanční dopad.

Výhody DIP:

  • Daňové výhody: Možnost odečítat vklady do DIP od daňového základu, což přináší významné úspory.
  • Pravidlo 120/60 na rozdíl od penzijního spoření , kde musí klient spořit minimálně 120 měsíců , tak v DIP se jedná o splnění délky produktu, který není vázán na odspořenou dobu.
  • Investiční flexibilita: Možnost investovat do různých finančních produktů a měnit je podle potřeby.
  • Podpora státu pro daňové úlevy zvyšuje efektivitu investice.
  • Příspěvky zaměstnavatele až do výše 50 tis Kč ročně.

Nevýhody DIP:

  • Omezení výběru prostředků stejně jako u penzijních fondů: Peníze nelze vybrat předčasně bez rizika zpětného dodanění uplatněných daňových úlev (platí pravidlo 120/60 = min 120 měsíců/ do 60ti let věku).

Závěrem, DIP je vhodný pro ty, kteří hledají flexibilní a daňově efektivní způsob, jak spořit na důchod, a jsou ochotni se zavázat k dlouhodobému investičnímu horizontu.

Pokud vás tato možnost zaujala a chcete se dozvědět více, neváhejte si domluvit schůzku s našimi finančními poradci ve společnosti DataLife. Naši experti vám poskytnou podrobné informace a pomohou najít nejlepší řešení pro vaše individuální finanční cíle a potřeby.

… DataLife, jsme tu pro vás.