Každý, kdo se někdy pustil do podnikání, velmi dobře ví, kolik taková činnost obnáší starostí. Ať už vlastníte malou firmu nebo velký podnik, pravděpodobně jste již někdy museli řešit nějaké nečekané události, které bez vašeho úmyslu či přičinění ovlivnily váš byznys. Nezáleží proto na tom, jaké konkrétní podnikatelské činnosti se věnujete, určitě se vám ale vždy vyplatí myslet i na její pojištění.

Na trhu existuje spousta pojistných produktů a ne každý je vhodný právě pro váš typ podnikání. Připravili jsme pro vás stručný přehled těch nejběžnějších, které tvoří základ pojištění podnikatelů a firem.

Pojištění majetku

Představa, že dojde k vloupání a odcizení drahého vybavení, strojů nebo dalších cenných věcí, je noční můrou snad každého podnikatele. Bohužel ani zavedením všech možných bezpečnostních opatření se rizikům krádeží a vandalismu nelze vždy úplně vyhnout. Klidnější spánek si zajistíte nejen pomocí mříží a kamer, ale i sjednáním pojištění majetku.

Základní majetkové pojištění podnikatelů slouží pro pojištění movitého i nemovitého majetku, a to nejen proti zničení, poškození a krádeži. Ochrání vás i před újmami způsobenými přírodními živly, například před požárem, který představuje jedno z největších rizik totální a fatální škody. Pojistit si můžete budovy, kanceláře, dílny, ale i elektronická zařízení, stroje a příslušenství, zásoby a mnoho dalších věcí.

Pojištění přerušení provozu

Předem nelze nikdy s jistotou odhadnout, jaká událost může zcela nepředvídaně ovlivnit váš byznys. Finanční ztráty způsobené nutností nečekaně přerušit provoz dokážou srazit na kolena i dobře prosperující podnikatele. Pokud jim pak chybí prostředky potřebné na překlenutí kritického období, dochází i k takovým situacím, že jsou nuceni svou činnost ukončit.

Podobná událost může z mnoha různých důvodů firmy potkat v jakémkoliv období. A nemusí se jednat zrovna o globální krizi. Pojištění přerušení provozu v takovém případě kryje náklady, které vám vzniknou po dobu dočasného uzavření či omezení vašeho provozu. Můžete z něj uhradit ušlý zisk nebo ho použít na náklady spojené s obnovou vaší činnosti.

Pojištění obecné odpovědnosti podnikatelů a právnických osob

Někdy se nepříjemná událost netýká přímo věcí ve vašem vlastnictví, ale ztrátu naopak někomu nechtěně způsobíte vy sami. Ať už se jedná o vadný výrobek či chybně poskytnutou službu, taková záležitost vám může způsobit větší újmu, než přímé škody na vašem vlastním majetku.

Pojištění obecné odpovědnosti podnikatelů a právnických osob kryje škody a újmy na životě a zdraví lidí, zvířat i věcech způsobené v důsledku vaší podnikatelské činnosti. Některé obory mají dokonce své specializované pojistné produkty, které odpovídají specifickým požadavkům daného sektoru. Pokud dojde na škodnou událost, pojišťovna způsobenou škodu uhradí až do výše sjednaného limitu plnění.

„Největším neduhem celého spektra firemního a podnikatelského pojištění je šetření na pojistném. Často se stává, že podnikatelé záměrně snižují doporučený rozsah krytí pojistných rizik, aby tak ušetřili. Následně vznikají škodové události, které případná pojistná smlouva nekryje a problém je na světě,“ upozorňuje Ing. Zdeněk Zošiak, metodik pojištění průmyslu a podnikatelů ze společnosti DataLife.

Pojištění profesní odpovědnosti

Chybovat je lidské, avšak v případě osob, které zastávají povolání s vysokou mírou zodpovědnosti, může mít i malý omyl velmi vážné následky. Pojištění profesní odpovědnosti je tak pro ně velmi rozumnou volbou, která je ochrání před finančními dopady případných chyb způsobených při výkonu své profese.

Typicky se jedná o pozice lékařů, právníků, projektantů, účetních a mnohá další povolání, která s sebou nesou zvýšenou zodpovědnost za majetek, zdraví a život lidí nebo zvířat. Povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti navíc některým profesím přímo ukládá zákon. Existuje ale mnoho dalších povolání, kde pojištění není povinné, ale určitě se vyplatí.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy statutárního nebo jiného orgánu společnosti

Zvýšenou zodpovědnost nenesou pouze osoby vykonávající určitá povolání, ale také lidé zastávající vysoké funkce v obchodních společnostech, družstvech nebo různých statutárních a dozorčích orgánech. Pojištění je chrání před negativním dopadem případné škody, kterou by mohli způsobit porušením povinnosti vyplývající z jejich postavení nebo špatným rozhodnutím.

Specifická pojištění

Kromě základních druhů pojištění, která může využít většina firem, existují i velmi specifická pojištění, která jsou často určena poměrně úzké skupině podnikatelů v závislosti na typu jejich činnosti. Pojistit si tak můžete například odpovědnost za škodu způsobenou při plnění pracovních úkolů zaměstnanci, únik a ztrátu dat, ale třeba i jednu jedinou důležitou zásilku, jejíž poškození během přepravy by vám způsobilo vysoké škody. Podívejte se na kompletní přehled všech typů pojištění, které vám společnost Datalife umí zprostředkovat:

 • Pojištění majetku
 • Pojištění přerušení provozu
 • Pojištění obecné odpovědnosti podnikatelů a právnických osob
 • Pojištění profesní odpovědnosti
 • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy statutárního nebo jiného orgánu společnosti
 • Odpovědnost silničního nákladního dopravce
 • Pojištění úpadku CA
 • Pojištění úpadku agentury práce
 • Hromadné pojištění zaměstnanců
 • Pojištění kybernetických rizik
 • Stavebně montážní pojištění
 • Pojištění plavidel
 • Odpovědnost poskytovatelů zdravotních služeb
 • Přerušení provozu nezávislých činností
 • Odpovědnost zastupitelů
 • Odpovědnost silničního dopravce
 • Jednorázové pojištění zásilek
 • Odpovědnost členů orgánů SV a BD

Jak vybrat správné pojištění pro vaši firmu?

Pro výběr firemního pojištění neexistuje jeden recept platný pro všechny. Velmi totiž záleží na tom, v jaké oblasti podnikáte a čím konkrétně se vaše společnost zabývá. V neposlední řadě se výběr vhodného pojištění odvíjí i od toho, jaké jsou vaše konkrétní požadavky, potřeby a představy. Pokud byste je rádi probrali s odborníky, kteří mají s pojištěním firem mnoho zkušeností, jsme tu pro vás.

Chcete vaši firmu pojistit, ale nevíte si rady, odkud začít a jaký pojistný produkt se pro vás nejlépe hodí?

Ozvěte se nám! Naši zkušení odborníci vám zdarma poradí a v případě zájmu vám pomohou sestavit váš pojistný plán.

… DataLife, jsme tu pro vás.