Budujeme nejprestižnější finančně-poradenskou společnost v ČR

0
Let jsme tu pro vás
0
Poboček v ČR
0
Finančních poradců
0
Spokojených klientů

Výroční konference DataLife 2013

Tímto obchodní společnost DataLife, s.r.o. IČ: 27665151, se sídlem Pražákova 1008/69, 63900 Brno (dále je „Společnost“), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 50179, v souvislosti s přípravou přeměny své formy ze společnosti s ručení omezeným na formu akciové společnosti, plní své povinnosti dle zákona č. 125/2008 Sb., zákona o přeměnách obchodních společností a družstev a oznamuje,  že projekt přeměny byl uložen počínaje dnem 30. 05. 2014 do sbírky listin obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, když součástí projektu přeměny je úplné znění stanov DataLife a.s.,

Uložení projektu přeměny včetně stanov DataLife a.s. do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, dle 33 zákona č. 125/2008 Sb., Společnost zveřejnila, a to spolu s upozorněním pro své věřitele  v souladu s § 35 zákona č. 125/2008 Sb.,

Václav Kleibl
Jednatel DataLife, s.r.o.

Společnost DataLife

Společnost DataLife poskytuje od roku 2005 na českém trhu poradenské služby v oblasti financí.

Jsme finančním makléřem a naše služby jsou určeny jak právnickým, tak i fyzickým osobám.

Klienti dostávají od poradců DataLife objektivní a profesionální doporučení, jak nejlépe nakládat se svými finančními prostředky, jak financovat své potřeby, jak optimálně využít všech výhod státem subvencovaných finančních produktů, jak zvyšovat finanční gramotnost občanů ČR.

Společnost DataLife vykonává činnosti jako investiční zprostředkovatel a samostatný zprostředkovatel pojištění.

Společnost DataLife spolupracuje s více než dvaceti finančními institucemi působícími v ČR.

Na základě pečlivé analýzy dokážeme každému klientovi objektivně a nezávisle doporučit, které produkty ze široké a často nepřehledné nabídky, jsou pro něj v dané situaci skutečně výhodné a jaká struktura jeho portfolia je optimální.

Základní údaje o společnosti

Obchodní jméno společnosti: DataLife a.s.
Sídlo společnosti: Brno, Pražákova 1008/69, 639 00
Právní forma: Akciová společnost
Základní kapitál: 40 000 000,- Kč
IČ: 27665151
DIČ: CZ27665151
Statutární orgány: Představenstvo
Dozorčí rada

Zápis v obchodním rejstříku proveden dne 14. 11. 2005 u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7320.

Jsme členem ČASF

Jsme členy České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF – www.casfpz.cz), neziskového profesního sdružení právnických a fyzických osob podnikajících na území České republiky v oblasti finančního zprostředkování a poradenství. Posláním ČASF je zlepšit kvalitu služeb v oblasti finančního poradenství a zprostředkování na českém trhu.

Výroční konference DataLife 2013

Naše cíle

Naším cílem je snížení poplatků a zvýšení výnosů klienta. Chceme, aby naši klienti dokázali správně využít všech možností zhodnocení peněz, které český finanční trh nabízí, aby neplatili za drahé a nevýhodně nastavené finanční produkty, aby neuzavírali zbytečná pojištění, ale zároveň byli dostatečně zajištěni proti všem skutečně reálným rizikům, aby dokázali se svými penězi hospodařit systematicky a dosáhli tak v životě všech cílů, které si stanoví.

Další z hlavních cílů poradců DataLife je, po získání odborných dovedností a praktických zkušeností u klientů, budování svého týmu spolupracovníků, za morálního a finančního přispění centrály.

Poradci DataLife procházejí několikastupňovými náročnými tréninky a školeními a pouze Ti nejkvalitnější uspějí a práce se jim stane posláním.

V současné době patříme mezi nejvýznamnější společnosti svého druhu v ČR.

Firemní strategie

Obchodní model DataLife je postaven na jednoduché myšlence, spolupracovník a klient jsou pro nás vždy na prvním místě. Náš obchod stavíme především na dobrých mezilidských vztazích.

Přehledná organizační struktura našich poradců je vedena prostřednictvím jednotlivých manažerů a ředitelů. Každému poradci se tak otevírá možnost ovlivňovat svůj příjem svým výkonem a současně jej motivuje k stálému zvyšování odborných znalostí a dovedností.

Naše firemní pravidla jsou jasná, transparentní a plyne z nich, že odměňování ovlivňuje nejen obchodní výkon, ale také kvalita odvedené práce. Výkonnostně postupový systém je nastaven tak, že každý náš spolupracovník si svými výkony v kvalitním motivačním prostředí buduje pozici dle kariérních stupňů, ale nikdy nesestupuje na nižší stupeň.

Našim klientům poskytujeme opravdu svobodné a nezávislé poradenství a proto usilujeme o špičkovou kvalitu na všech úrovních našeho obchodu včetně řídícího managementu.

Máme vypracovaný systém vzdělávání, kterého se postupně zúčastňují všichni spolupracovníci společnosti podle svého funkčního zařazení. Každý nový spolupracovník absolvuje zaškolovací cyklus, který tvoří pevná řada školení a seminářů, zaměřených na zvyšování odborných znalostí i praktických dovedností. Pokud po absolvování tohoto základního vzdělávání spolupracovník ve zkušební době obstojí a splní všechny požadavky kladené na práci poradce, pokračuje dále a je mu poskytována trvalá podpora a péče formou pravidelných tréninků, konzultací a dalšího odborného vzdělávání.