Životní pojištění

Záchranný kruh v náročných životních situacích

V životě mohou nastat mnohé nečekané situace a životní pojištění slouží k tomu, aby nás v takových chvílích ekonomicky ochránilo. Když někoho postihnou nenadálé zdravotní komplikace, určitě se navíc nechce strachovat i o finance. Životní pojištění je proto vhodným produktem pro všechny, kdo vědí, že by jim dlouhodobý výpadek příjmů přinesl finanční problémy a zkomplikoval život.

Proč se vám při výběru pojištění vyplatí spolupracovat s DataLife:

 • Veškeré naše služby jsou vám k dispozici po celou dobu spolupráce.

 • Můžeme se potkat osobně i online, termín a místo schůzky si určíte vy.

 • Získáte osobního poradce, který vám nejen poradí, ale může i pomoci s uzavřením pojištění.

 • Nemusíte sami obcházet jednotlivé pojišťovny. Pomůžeme vám vybrat tu správnou pojišťovnu a společně ji oslovíme.

 • Spolupracujeme téměř se všemi pojišťovnami v České republice a velmi dobře se orientujeme v aktuální nabídce pojištění.

 • Připravíme pro vás porovnání nabídek a společně vybereme tu pravou.

Poradna

Správně nastavené životní pojištění pomáhá lidem ekonomicky přežít v případech, kdy musí řešit zdravotní problémy. Jeden z nejčastějších důvodů pro jeho čerpání nastává, když se pojištěný člověk ocitne v pracovní neschopnosti. Zaměstnanci mají v takové chvíli nárok na náhradu mzdy, která činí 60 % jejich běžného platu. Pokud se vrátí do práce během několika dnů nebo týdnů, obvykle to po finanční stránce zvládnou bez větších problémů. Někdy ale bohužel mohou nastat i případy, kdy zdravotní problém vyžaduje delší léčení.

Neschopenka na tři měsíce, i déle, už pro řadu lidí představuje z finančního hlediska značný problém. A právě v takové chvíli životní pojištění poslouží jako záchranný kruh, který dokáže doplnit chybějících 40 % výplaty. Pojištěný díky němu získává klid, a hlavně čas na úplné doléčení. Nemusí se stresovat kvůli nedostatku prostředků nebo uspěchat návrat do zaměstnání, neboť nepřichází o peníze.

Životní pojištění samozřejmě neřeší pouze dočasný výpadek příjmu, ale i mnohem závažnější životní situace, například invaliditu, těžký úraz s trvalými následky nebo situaci, kdy pojištěný onemocní vážnou chorobou a potřebuje peníze na další léčbu.

Lidé, kteří mají dlouhodobé finanční závazky a starají se o rodinu, často vyhledávají i možnost pojištění pro případ smrti. To samozřejmě nedokáže nahradit ztrátu milované osoby, ale pomůže pozůstalým v už tak tíživé situaci ekonomicky fungovat. Od pojišťovny obdrží peníze, které jim usnadní splácet úvěr, hypotéku, nebo nahradí ušlý finanční zisk rodiny. Podobné to je i v případě, kdy se člověk stane invalidním a nemůže pracovat, onemocní závažnou chorobou a potřebuje peníze na další léčení, nebo se mu přihodí závažný úraz, který zanechá trvalé následky.

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď, která by platila pro všechny. Cenu pojištění ovlivňuje celá řada faktorů. Pojišťovny ji vyhodnocují na základě matematické pravděpodobnosti, že by se jejich klientovi mohlo něco přihodit. V případě, že chcete pojistit celou rodinu, může vás to stát od několika stovek až po několik tisíc korun měsíčně.

„Cenu pojištění ovlivňuje například věk. Mladší osoby potká závažné onemocnění méně pravděpodobně než staršího člověka, proto je také pojištění stojí méně. Důležitou roli může hrát třeba i vaše povolání. Pokud pracujete celý den v kanceláři, jste vystaveni menšímu riziku úrazu, než například pracovník vykonávající výškové práce. Výsledná cena se proto u každého člověka liší a je důležité nechat si ji spočítat na míru,“ vysvětluje Andrea Novotná, obchodní ředitelka společnosti DataLife.

Životní pojištění si může sjednat prakticky kdokoliv a určitě se vyplatí v každém věku. Když děti a mladí lidé utrpí závažný úraz, mohou si jeho následky nést i po celý zbytek života. Jejich rodina pak bude potřebovat peníze na nákup pomůcek, případně na uhrazení nákladů za osobu, která je ošetřuje. Starší lidé zase více ohrožují závažná onemocnění, se kterými zpravidla přichází výpadek příjmů a nutnost úhrady dalšího léčení.

Mnoho lidí se mylně domnívá, že na uzavření životního pojištění je v mladším věku příliš brzy. Nezapomínejte ale, že podmínky smlouvy ovlivňuje zdravotní stav pojištěnce, její sjednání se tak vyplatí dlouho neodkládat. Překážkou nebude ani to, pokud jste prodělali vážnější úrazy nebo se léčíte s nějakým onemocněním. Pojišťovna na základě lékařských zpráv posoudí váš zdravotní stav a na podmínkách životního pojištění se s vámi dohodne.

Rozhodně nelze říci, že se životní pojištění hodí pouze pro lidi určitého věku. Každá životní etapa přináší různá rizika. Řada lidí například pojišťuje své děti již od narození, tudíž jsou životním pojištěním chráněny po celou dobu života, doplňuje Andrea Novotná, obchodní ředitelka společnosti DataLife.

Člověk, který se v pojištění nevyzná, mezi jednotlivými nabídkami na první pohled obvykle žádné velké odlišnosti nevidí. Rozdíly totiž spočívají především v detailech a v pozadí jednotlivých pojistných rizik. Právě tyto detaily ale mohou při případném vyplácení pojistky hrát zásadní roli.

Ukažme si to na konkrétním příkladu z praxe. Někteří poradci vám například doporučí individuální konce pojištění určitých rizik nebo klesající pojistnou částku. To sice pojistku zlevní, velmi pravděpodobně se to ale s odstupem času obrátí proti pojištěnému. Ten si totiž často nevšimne, když pojištění rizika skončí. Žije s přesvědčením, že vše běží dál a netuší, že už není pojištěn nebo se jeho pojistná částka snížila. Když pak dojde k pojistné události, dostane výrazně menší finanční kompenzaci, než s jakou podle smlouvy počítal.

Dále je potřeba dát si pozor na různé výluky, které smlouvy zahrnují. Podobné „drobnosti“ totiž při sjednání pojištění snadno přehlédnete a těžko vás na ně někdo upozorní předem. Následky pak ale mohou být velmi nepříjemné.

Jak vidíte na našem příkladu, rozdíly v životním pojištění jsou velké, ale na první pohled špatně rozlišitelné. Je důležité nechat si vysvětlit, jak dané pojištění funguje, a vybrat takové, které má pro vás nejvhodnější parametry.

Máte při sledování televize také někdy pocit, že cesta po D1 z Prahy do Brna a zpět představuje větší nebezpečí, než skočit rovnýma nohama do lví klece? Není se co divit. V záplavě katastrofických zpráv dopravního zpravodajství se může zdát, že takovou jízdu snad ani ve zdraví nejde přežít.

Média nás každý den zásobují velkým množstvím informací o různých haváriích a kalamitách. To v nás vyvolává dojem, že když už se něco nepříjemného stane, s největší pravděpodobností půjde o nehodu. Když pak dojde na výběr pojistného produktu, většina lidí tak řeší hlavně úrazové pojištění. Málokdo už se zabývá možností vážnějšího nebo trvalého onemocnění.

„Lidé vlivem médií propadají pocitu, že největší riziko představují různé nehody a úrazy jimi způsobené. Ve skutečnosti přitom až 90 % všech invalidit, na základě kterých pojišťovny svým klientům vyplácí pojistné plnění, vzniká právě následkem různých onemocnění,“ upozorňuje Roman Kroupa ze společnosti DataLife.

Pokud si zrovna vybíráte pojištění, určitě se neomezujte pouze na zabezpečení pojistného plnění z důvodu úrazu. Zvolte vyvážené řešení, které reflektuje vaši současnou rodinnou situaci, zdravotní stav, ale i třeba profesi, zájmy a volnočasové aktivity. Nezapomeňte se také dívat dopředu a zahrnout i situace, které budete ve spojitosti s rodinným či pracovním životem chtít v brzké době řešit. Může se jednat o začátek podnikání, rozvoj společnosti, změnu zaměstnání, koupi nemovitosti, rekonstrukci, výstavbu nového domu nebo přírůstek v rodině.

Rizika se netýkají pouze dospělých, ale bohužel i těch nejmenších členů rodiny.

Rodiče své potomky zpravidla pojišťují pro případ denního odškodného za úraz, hospitalizaci v případě úrazu i nemoci a trvalé následky úrazu. Mezi produkty, nad kterými bychom měli také přemýšlet, patří i připojištění vážných onemocnění, invalidit dítěte, ošetření člena rodiny a další. Vyplacenou pojistnou částku lze v případě nečekané události následně použít jak na samotné léčení, tak třeba na úpravu bydlení a vše ostatní, co dítěti a rodině pomůže zajistit kvalitní život a následnou péči.

Když dlouhodobě onemocní dospělý člověk, obvykle to znamená citelný zásah do příjmů domácnosti. Stejný problém ale může nastat i v případě onemocnění dětí, které se v takové situaci obvykle neobejdou bez neustálé péče rodičů. Pojišťovny tyto okolnosti zohledňují a v rámci pojištění nabízí produkt s názvem OČR neboli ošetření člena rodiny. Ten může částečně suplovat výpadek příjmu ve chvíli, kdy někdo musí po určitou dobu zůstat s dítětem doma.

Pojištění rizik bývá někdy spojováno s určitými stereotypy, které mnohé zájemce odrazují od jeho uzavření. Přitom právě v jejich konkrétní situaci by se často jednalo o velmi rozumný krok. Pojištění pro případ úrazu či nemoci totiž patří mezi investice, které se vyplatí prakticky všem. Dá se říci, že kvalitním pojištěním si „kupujeme klid“ pro případ, kdyby se nám něco vážného přihodilo.

Mnoho finančně zajištěných osob pojištění odmítá řešit a doufá, že v případě potřeby pokryje vše svým majetkem. V situacích, kdy peněz není nazbyt, a obracíme každou korunu, ho někteří lidé vnímají jen jako další náklad do rodinného rozpočtu. Kdy jindy ale pojištění potřebujete více, než právě v době, kdy se financí nedostává?

Nešťastné události si nevybírají čas, ani místo a mohou nás zastihnout nepřipravené právě ve chvíli, kdy se to nejméně hodí.

„Někdo nad pojištěním mávne rukou a myslí si, že ho nepotřebuje. Spoléhá na svůj majetek a věří, že by se ani v případě nešťastné události jeho životní úroveň nezměnila. K prostředkům se ale vyplatí přistupovat obezřetně. Pokud vlastníte dům, investiční byt nebo jiný majetek, určitě byste jej nechtěli v nevýhodné situaci narychlo prodávat pod cenou. To samé platí i pro ostatní investice. Ne vždy se vyplatí je v nenadálé životní situaci zpeněžit. V některých obdobích můžete na rychlém a hlavně nuceném prodeji významně prodělat. Na míru nastavené kvalitní životní pojištění vám v takových chvílích dopřeje čas a dostatečné prostředky, díky kterým nebudete muset podnikat nevýhodné kroky a ukvapená rozhodnutí,“ říká Roman Kroupa ze společnosti DataLife.

Mezi časté důvody, proč se lidé pojištění vyhýbají, patří i obava, že pojišťovna odmítne pojistné plnění vyplatit. Kdo by alespoň jednou neslyšel historku o někom, kdo se pojistil „od hlavy až k patě“, a když došlo na lámání chleba, nedostal od pojišťovny vyplacen ani haléř? Takové situace mohou opravdu nastat. Příčinou ovšem mnohdy nebývají lstivé praktiky pojišťovacích ústavů nebo jejich nekvalitní služby. Podobná věc může potkat i zákazníka s tím nejlepším pojištěním na trhu. Stačí, když si zvolí nevhodný produkt nebo si i ten vhodný špatně nastaví.

„Představte si třeba příklad člověka, který si pořídí pojistku pro případ smrti následkem úrazu. Pokud ho při cestě automobilem postihne infarkt a následně bude jako příčina jeho úmrtí stanovena srdeční slabost, problém je na světě… Pojišťovna totiž z takto nastaveného pojištění nemusí plnit, protože příčinou nebyl úraz, ale srdeční příhoda. Kdyby měl ovšem dotyčný nastavené pojistné krytí v případě úmrtí z jakýchkoliv příčin, přistoupila by bez okolků k vyplacení pojistky. Stejná situace může nastat i s pojištěním invalidit a dalšími druhy připojištění,“ vysvětluje Roman Kroupa.

Kvalitní pojištění rizik se vyplatí každému z nás. Koupíme si tím klidné spaní i v turbulentních dobách, kdy chceme mít jistotu, že o nás či naše blízké bude postaráno. Co konkrétně má pojištění zahrnovat, je ale pro každého velmi individuální záležitost.

Dobré životní pojištění musí být vždy ušito na míru svého uživatele. Než ho uzavřete, dobře si promyslete, co vše chcete krýt a na jak dlouho. Zvažte vaše finanční rezervy, závazky i vaše plány a cíle. Neváhejte se svěřit do rukou zkušeného odborníka, který vám položí ty správné otázky a na základě rozhovoru s vámi dokáže pochopit, co opravdu potřebujete.

Pokud byste zvažovali uzavření životního pojištění, obraťte se na nás.
Rádi vám se vším bezplatně pomůžeme.

Vyplňte kontaktní formulář

Jste naším klientem / klientkou?

Prohlášení: Osobní údaje poskytnuté prostřednictvím vyplnění a odeslání tohoto formuláře budou zařazeny do evidence a dále zpracovávány. Bližší informace o tomto zpracování naleznete zde. Seznamte se s Informacemi o zpracování osobních údajů.

Vaše potvrzení *

Výhody schůzky s poradcem

Dnes nás finance doprovázejí téměř při každé životní situaci a nebude tomu jinak ani v budoucnosti. Je sice pravda, že je mnoho věcí, které jsou důležitější než peníze. Ale právě peníze potřebujeme ke splnění našich přání a životních cílů.

 • Ušetřete čas a peníze
 • Finanční poradenství zdarma

 • Poradce vše zařídí a pomůže vám

 • Získáte informace od odborníka

 • Termín, čas a místo schůzky si určíte vy

5 Důvodů proč DataLife

Spolupracujeme s nejvýznamnějšími a nejsilnějšími mezinárodními finančními institucemi s kvalitní značkou a vysokým ratingem. Ale ani v těchto společnostech nejsou logicky na vrcholové úrovni veškeré produkty. Proto si jako samostatný zprostředkovatel vybíráme pouze ty nejlepší, tedy takové, které jsou pro klienty výhodné dlouhodobě. Takové produkty doporučujeme a zařazujeme do naší nabídky.

Jsme ryze česká profesionální zprostředkovatelská společnost. Pohybujeme se volně po celé šíři trhu a na základě vlastní důkladné analýzy vybíráme pro naše klienty ze široké nabídky finančních institucí jen ty nejlepší produkty.

V otázkách, týkajících se peněz klienti jednoznačně preferují individuální a diskrétní přístup. Bez tohoto principu ani není možné klientovy finanční potřeby plně uspokojit. Věnujeme proto pozornost důkladnému zjištění potřeb našich klientů a připravujeme pro ně nové výhody.

Návrhem řešení a zprostředkováním smluv naše péče o klienta nekončí, ale začíná. Finanční trhy se neustále vyvíjí stejně jako finanční potřeby našich klientů. Proto je pro naše klienty tento pravidelný finanční servis velmi důležitý.

Vždy zvažujeme nejen současnou finanční situaci klienta, ale i budoucí klientovy potřeby v souvislostech s ostatními finančními potřebami, které každého z nás v životě potkávají. Klienti tento komplexní přístup velmi oceňují a nejčastěji s nimi řešíme tyto oblasti.