V životě mohou nastat mnohé nečekané situace a životní pojištění slouží k tomu, aby nás v takových chvílích ekonomicky ochránilo. Když někoho postihnou nenadálé zdravotní komplikace, určitě se navíc nechce strachovat i o finance. Životní pojištění je proto vhodným produktem pro všechny, kdo vědí, že by jim dlouhodobý výpadek příjmů přinesl finanční problémy a zkomplikoval život.

K čemu slouží životní pojištění?

Správně nastavené životní pojištění pomáhá lidem ekonomicky přežít v případech, kdy musí řešit zdravotní problémy. Jeden z nejčastějších důvodů pro jeho čerpání nastává, když se pojištěný člověk ocitne v pracovní neschopnosti. Zaměstnanci mají v takové chvíli nárok na náhradu mzdy, která činí 60 % jejich běžného platu. Pokud se vrátí do práce během několika dnů nebo týdnů, obvykle to po finanční stránce zvládnou bez větších problémů. Někdy ale bohužel mohou nastat i případy, kdy zdravotní problém vyžaduje delší léčení.

Neschopenka na tři měsíce, i déle, už pro řadu lidí představuje z finančního hlediska značný problém. A právě v takové chvíli životní pojištění poslouží jako záchranný kruh, který dokáže doplnit chybějících 40 % výplaty. Pojištěný díky němu získává klid, a hlavně čas na úplné doléčení. Nemusí se stresovat kvůli nedostatku prostředků nebo uspěchat návrat do zaměstnání, neboť nepřichází o peníze.

Životní pojištění samozřejmě neřeší pouze dočasný výpadek příjmu, ale i mnohem závažnější životní situace, například invaliditu, těžký úraz s trvalými následky nebo situaci, kdy pojištěný onemocní vážnou chorobou a potřebuje peníze na další léčbu.

Lidé, kteří mají dlouhodobé finanční závazky a starají se o rodinu, často vyhledávají i možnost pojištění pro případ smrti. To samozřejmě nedokáže nahradit ztrátu milované osoby, ale pomůže pozůstalým v už tak tíživé situaci ekonomicky fungovat. Od pojišťovny obdrží peníze, které jim usnadní splácet úvěr, hypotéku, nebo nahradí ušlý finanční zisk rodiny. Podobné to je i v případě, kdy se člověk stane invalidním a nemůže pracovat, onemocní závažnou chorobou a potřebuje peníze na další léčení, nebo se mu přihodí závažný úraz, který zanechá trvalé následky.

Kolik stojí životní pojištění?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď, která by platila pro všechny. Cenu pojištění ovlivňuje celá řada faktorů. Pojišťovny ji vyhodnocují na základě matematické pravděpodobnosti, že by se jejich klientovi mohlo něco přihodit. V případě, že chcete pojistit celou rodinu, může vás to stát od několika stovek až po několik tisíc korun měsíčně.

„Cenu pojištění ovlivňuje například věk. Mladší osoby potká závažné onemocnění méně pravděpodobně než staršího člověka, proto je také pojištění stojí méně. Důležitou roli může hrát třeba i vaše povolání. Pokud pracujete celý den v kanceláři, jste vystaveni menšímu riziku úrazu, než například pracovník vykonávající výškové práce. Výsledná cena se proto u každého člověka liší a je důležité nechat si ji spočítat na míru,“ vysvětluje Andrea Novotná, obchodní ředitelka společnosti DataLife.

Pro koho se hodí životní pojištění?

Životní pojištění si může sjednat prakticky kdokoliv a určitě se vyplatí v každém věku. Když děti a mladí lidé utrpí závažný úraz, mohou si jeho následky nést i po celý zbytek života. Jejich rodina pak bude potřebovat peníze na nákup pomůcek, případně na uhrazení nákladů za osobu, která je ošetřuje. Starší lidé zase více ohrožují závažná onemocnění, se kterými zpravidla přichází výpadek příjmů a nutnost úhrady dalšího léčení.

Mnoho lidí se mylně domnívá, že na uzavření životního pojištění je v mladším věku příliš brzy. Nezapomínejte ale, že podmínky smlouvy ovlivňuje zdravotní stav pojištěnce, její sjednání se tak vyplatí dlouho neodkládat. Překážkou nebude ani to, pokud jste prodělali vážnější úrazy nebo se léčíte s nějakým onemocněním. Pojišťovna na základě lékařských zpráv posoudí váš zdravotní stav a na podmínkách životního pojištění se s vámi dohodne.

Rozhodně nelze říci, že se životní pojištění hodí pouze pro lidi určitého věku. Každá životní etapa přináší různá rizika. Řada lidí například pojišťuje své děti již od narození, tudíž jsou životním pojištěním chráněny po celou dobu života, doplňuje Andrea Novotná, obchodní ředitelka společnosti DataLife.

Na co si dát při sjednávání životního pojištění pozor

Člověk, který se v pojištění nevyzná, mezi jednotlivými nabídkami na první pohled obvykle žádné velké odlišnosti nevidí. Rozdíly totiž spočívají především v detailech a v pozadí jednotlivých pojistných rizik. Právě tyto detaily ale mohou při případném vyplácení pojistky hrát zásadní roli.

Ukažme si to na konkrétním příkladu z praxe. Někteří poradci vám například doporučí individuální konce pojištění určitých rizik nebo klesající pojistnou částku. To sice pojistku zlevní, velmi pravděpodobně se to ale s odstupem času obrátí proti pojištěnému. Ten si totiž často nevšimne, když pojištění rizika skončí. Žije s přesvědčením, že vše běží dál a netuší, že už není pojištěn nebo se jeho pojistná částka snížila. Když pak dojde k pojistné události, dostane výrazně menší finanční kompenzaci, než s jakou podle smlouvy počítal.

Dále je potřeba dát si pozor na různé výluky, které smlouvy zahrnují. Podobné „drobnosti“ totiž při sjednání pojištění snadno přehlédnete a těžko vás na ně někdo upozorní předem. Následky pak ale mohou být velmi nepříjemné.

Jak vidíte na našem příkladu, rozdíly v životním pojištění jsou velké, ale na první pohled špatně rozlišitelné. Je důležité nechat si vysvětlit, jak dané pojištění funguje, a vybrat takové, které má pro vás nejvhodnější parametry.

Jak sjednat životní pojištění s pomocí DataLife

Pokud byste zvažovali uzavření životního pojištění, obraťte se na nás. Rádi vám se vším bezplatně pomůžeme.

Na počátku s vámi probereme vaši životní situaci a na základě vašich potřeb vám navrhneme vhodný produkt. Tím však naše spolupráce nekončí. V případě, že se něco přihodí a dojde k plnění životního pojištění, pomůžeme vám celou věc s pojišťovnou vyřešit. Stačí, když nám jen dodáte potřebné podklady a vše ostatní vyřídíme za vás.

Pokud už jste si pojištění sjednali sami a chcete zjistit více informací o tom, jak se bude chovat v případě nenadálých událostí, rádi vám s tím pomůžeme. Můžete si tak udělat obrázek o jeho kvalitě a rozhodnout se, jak ho využívat dál.

… DataLife, jsme tu pro vás.