Existenci pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla (povinné ručení) je nutno prokázat zelenou kartou vydanou pojistitelem.