Kolektivní investování je forma zhodnocování finančních prostředků, která umožňuje i drobným klientům zhodnocovat své peníze a to již od nízkých částek, které jsou dostupné každému. Je pro ty klienty, kteří sami nechtějí obchodovat na burze, nemají zkušenosti s investováním a raději vloží správu fondu do rukou některému renomovanému správci. Klient si jen sám vybere, jaké zaměření fondu mu vyhovuje. Prostředkem kolektivního investování jsou tzv. otevřené podílové fondy. Ty shromažďují peníze od klientů (investorů), za které pak investiční společnost nakupuje ve větších objemech různé cenné papíry. Tím rozkládá (tzv. diverzifikuje) riziko, tzn. že každý podílník fondu (klient) tak nese menší riziko, než kdyby investoval sám. Každý investor obdrží podle výše investované částky odpovídající počet podílových listů. Každý fond má své investiční zaměření a pravidla, která jsou schválena ČNB a uvedena ve statutu fondu, viz „Statut fondu“.