Je to doba, po kterou se doporučuje ve zvolené strategii setrvat. Prostředky má klient ale samozřejmě kdykoliv k dispozici, investiční společnost je povinna žádost o zpětný odkup vypořádat do 15 pracovních dnů.