Proč vlastně investovat?

Investování je pro každého, kdo chce uchovat nebo zvýšit hodnotu svých peněz, tzn. ochránit je před znehodnocením vlivem inflace. Běžné produkty jako bankovní nebo spořící účty toto nedokáží, protože jsou určeny k jiným účelům a doplňkové penzijní spoření nebo stavební spoření můžete zase využívat jen v omezené míře. Díky investování na kapitálovém trhu máte možnost dlouhodobě plánovat svoji finanční budoucnost a plnit si své finanční cíle.

Proč vlastně investovat?2019-06-04T09:48:19+02:00

Kdy začít investovat?

Kdykoliv máte tzv. volné finanční prostředky, které momentálně nepotřebujete, ale máte dlouhodobější investiční cíl (nákup auta, domu, dovolené, zajištění důchodu, zabezpečení dětí).

Kdy začít investovat?2019-06-04T09:47:34+02:00

Co to je investiční horizont?

Je to doba, po kterou se doporučuje ve zvolené strategii setrvat. Prostředky má klient ale samozřejmě kdykoliv k dispozici, investiční společnost je povinna žádost o zpětný odkup vypořádat do 15 pracovních dnů.

Co to je investiční horizont?2019-06-04T09:46:45+02:00

Co je to kolektivní investování?

Kolektivní investování je forma zhodnocování finančních prostředků, která umožňuje i drobným klientům zhodnocovat své peníze a to již od nízkých částek, které jsou dostupné každému. Je pro ty klienty, kteří sami nechtějí obchodovat na burze, nemají zkušenosti s investováním a raději vloží správu fondu do rukou některému renomovanému správci. Klient si jen sám vybere, jaké zaměření fondu mu vyhovuje. Prostředkem kolektivního investování jsou tzv. otevřené podílové fondy. Ty shromažďují peníze od klientů (investorů), za které pak investiční společnost nakupuje ve větších objemech různé cenné papíry. Tím rozkládá (tzv. diverzifikuje) riziko, tzn. že každý podílník fondu (klient) tak nese menší riziko, [...]

Co je to kolektivní investování?2019-06-04T09:45:57+02:00
Přejít nahoru