Nepopiratelnou výhodou hypotéky je fakt, že po jejím splacení vlastníte reálný majetek, kdežto u pronájmu platíte pouze za užívání nemovitosti. Ve výsledku tedy po ukončení nájemní smlouvy nevlastníte nic.
Splátky hypotéky i nájem se musí platit řádně a včas, jinak by následovala výpověď z nájmu. Rozdíl mezi hypotékou a nájmem je spíše jen pocitový.