Při žádostech o úvěr banky standardně nabízejí krom jiného i takzvané bankopojištění (pojištění schopnosti splácet). Můžete se obvykle pojistit na neschopnost splácet v důsledku smrti, invalidity, pracovní neschopnosti či ztráty zaměstnání. Banka vám pak o nějakou tu desetinu sníží úrokovou sazbu hypotéky. Jenže není zcela jednoznačné, zda je právě pro vás bankopojištění opravdu vhodné.

U bankopojištění nastává zásadní problém ve chvíli, kdy budete chtít při fixaci úvěr přefinancovat do jiné banky nabízející výhodnější sazbu. V tu chvíli společně s původním úvěrem zaniká i smlouva bankopojištění původní banky a musíte jej uzavřít u banky nové. Jste-li absolutně zdraví a můžete si dovolit podstoupit riziko nových čekacích lhůt, zkoumání zdravotního stavu atd., není v tom zásadní problém. Pozor ovšem, pokud se u vás mezitím zdravotní stav zhoršil oproti době, kdy jste původní pojištění uzavírali, například se zvýšil váš krevní tlak, operovali vám koleno, utrpěli jste úraz spojený s trvalými následky atd.

V takových případech můžete následně očekávat komplikace jak s uzavřením smlouvy nové, tak s budoucí výplatou pojistného plnění spojeného se zdravotním stavem zjištěným před počátkem pojištění. Pojistné plnění totiž nemusí být vůbec vyplaceno, protože se na v průběhu času zhoršující se zdravotní problémy (vzniklé ovšem před počátkem pojistné smlouvy) nemusí vůbec vztahovat – vstupovali jste totiž do nového pojištění již s určitým zdravotním stavem.

Změna pojištění, která vypadala na první pohled lákavě, už pro vás z tohoto pohledu nemusí být ani trochu výhodná. „Banka vás sice láká na o desetinu či dvě nižší úrokovou sazbu, ale už při prvotním uzavírání úvěru byste si měli zvážit, zda to právě ve vašem případě nebude do budoucna nevhodné a zda byste neměli pojištění řešit hned od počátku svou vlastní smlouvou,“ říká Roman Kroupa ze společnosti DataLife.

Zmíněné situaci lze předejít tím, že si zvolíte vlastní životní či úrazové pojištění, ať už na úmrtí, konkrétní stupně invalidit (případně jejich kombinací), vážná onemocnění, pracovní neschopnost, hospitalizaci či denní odškodné za úraz, a to tak, aby odpovídalo vaší profesi, koníčkům (věnujete-li se například rizikovějším druhům sportů) a aktuální rodinné situaci. V takovém případě není dané pojištění vázáno na konkrétní úvěr, ale vaši osobu, takže při změně fixace úvěru není třeba uzavírat novou pojistnou smlouvu a podstupovat tím další zdravotní zkoumání, i když se váš zdravotní stav mezitím zhoršil. Navíc lze takto sjednané pojištění v budoucnu upravovat podle vašich potřeb, jen je třeba při zhoršeném zdravotním stavu postupovat opatrně, aby vám případná změna spíše neuškodila.

Při sjednávání pojištění myslete na to, že potřebujete mít takovou částku, abyste zvládli pokrýt své budoucí výdaje. „Mnohdy nám klienti říkají, že by chtěli pojistit své příjmy, ovšem důležitější než výše příjmů je znát výši závazků a výdajů. Ať už jde o pokrytí vašich výdajů, výdajů vaší rodiny či splácení úvěru, nebo dalších závazků ve chvíli, kdy se vám něco stane. Činí-li například váš příjem 50 tisíc a vaše obvyklé měsíční výdaje jsou poloviční, zvažte, zda se má cenu pojišťovat na částku 50 tisíc, nebo právě na rozdíl způsobený výpadkem příjmů, který bude potřebný pro pokrytí těchto výdajů. Nesprávně zvolený limit pojistných částek pro případ výpadku příjmu pro vás může být zbytečně drahý a neefektivní,“ podotýká Roman Kroupa ze společnosti DataLife. Je dobré si také spočítat, s jakým příjmem můžete v těchto dobách počítat, zda vám bude plynout ještě nějaký další příjem (například z pronájmu), jaké období dokážete překlenout se svojí finanční rezervou (úsporami) a podle toho volit, zda pojistit 100 procent závazků, nebo jen určitou část.

Měli byste si také ujasnit, na jaká rizika se především pojistit. Nesoustředit se pouze na možné úmrtí jednoho z manželů, protože v takovém případě můžete mít také nárok na příspěvky státu, jako je například sirotčí či vdovský důchod atd. Zatímco když vinou úrazu či nemoci skončíte invalidní a nebudete schopni svou profesi vůbec vykonávat, nebo ne v takovém rozsahu jako doposud, nejenže vaše příjmy klesnou, ale mohou se výrazně zvýšit vaše výdaje, protože budete případně potřebovat zajistit péči, léky, nebo vyřešit bezbariérové úpravy vaší nemovitosti. „Tato rizika lidé bohužel často podceňují. Navíc je třeba myslet i na to, že invalidita nemusí být způsobena jen v důsledku úrazu, ale statistiky ukazují, že častěji než úrazem je invalidita způsobena onemocněním, například onemocněním svalové a kosterní soustavy, duševním onemocněním, kardiovaskulárními nemocemi, rakovinou a podobně,“ varuje Roman Kroupa ze společnosti DataLife.

Nemáte-li žádné finanční závazky, ale řešíte pouze konkrétní měsíční výdaje, měli byste mít i tak vytvořenou dostatečnou finanční rezervu na bezpečné překlenutí výpadku příjmu na období několika měsíců. V takovém případě můžete zvážit, zda by vám nepostačovalo sjednat pojištění pracovní neschopnosti, ať už v důsledku nemoci nebo úrazu, třeba až od 29. dne, což pro vás bude levnější než pojištění od prvního dne pracovní neschopnosti. První měsíc výpadku příjmu můžete pokrýt právě z vytvořených rezerv a pro déle trvající výpadky budete mít pojištění pracovní neschopnosti s výplatou plnění od 29.dne, které vám pokryje závažnější situace. Kratší výpadky v příjmech byste totiž měli být schopni pokrýt vytvořenou finanční rezervou, doporučuje se mít částku odpovídající šestiměsíčním výdajům. To znamená, že budete schopni žít cca půl roku bez příjmů. Takové řešení oceníte i v situaci, kdy kupříkladu měníte zaměstnaní a pracovní smlouvy na sebe časově nenavazují, rozhodnete se začít podnikat…

V dnešní době neexistuje jedno „všespasitelné řešení“ pro všechny klienty. Je třeba zjistit, do jaké rizikové skupiny spadáte, zda vám hrozí některé z dědičných onemocnění, jaké riziko představují vaše mimopracovní aktivity, pracovní úraz, jaké jsou vaše závazky, kolik máte dětí atd. Pro toho, kdo má rád rizikové aktivity, ale jeho pracovní činnost je spojena jen s minimálním rizikem, je vhodná jiná kombinace pojistných produktů než pro člověka, který pracuje manuálně a potřebuje pojistit horní končetiny, nebo pro toho, u kterého se v rodině častěji objevuje rakovina.

Proto je nejvhodnější vyhledat finanční poradce a s ním celou situaci v klidu probrat. „Popovídáme si s vámi o vašich potřebách a vyhodnotíme společně reálná rizika. Někdo má strach z autonehod, i když jezdí autem jen minimálně, ale sleduje denně televizní zpravodajství, kde vysílají jednu nehodu za druhou a nabude dojmu, že dorazit po dálnici ve zdraví domů je téměř nemožné… Další již nějaké smlouvy uzavřel, ale již netuší, jaké typy pojištění jeho smlouvy vlastně obsahují a zda jsou vůbec dostatečné, nebo smysluplné, mnohdy jeho situaci ve skutečnosti ani neřeší… V tom všem vám mohou být naši finanční poradci nápomocni. Pomohou se vám zorientovat v džungli nabídek a najdou takové řešení, které odpovídá vaší situaci a dnešním potřebám,“ uzavírá Roman Kroupa ze společnosti DataLife.

Neváhejte nás kontaktovat, jsme tu pro vás …