Podílové fondy jsou dobrou alternativou tvorby rezerv. Vyplatí se je nakupovat i v časech hospodářského propadu, ať už je vyvolaný hypoteční bublinou, explozí jaderné elektrárny nebo epidemií koronaviru. Pokud máte v podílových fondech již uložené peníze, přičemž jejich investice najednou klesá, nepodléhejte panice. Můžete naopak této situace využít a své pravidelné investice dokonce navýšit. Těmito vklady totiž v dobách poklesu finančních trhů nakupujete za snížené „výprodejové“ ceny. V dlouhodobém investičním horizontu pak pravidelné investování přináší zajímavý výnos.

Podílové fondy mohou mít v dlouhodobém horizontu výrazně vyšší výnos než spořící produkty typu stavebního spoření, spořících účtů, termínovaných vkladů atd. Pokud například pravidelně investujete v průběhu deseti patnácti let, můžete očekávat zhodnocení šest až sedm procent p.a. Výhodou také je, že dle současných podmínek můžete po třech letech zainvestovaných prostředků využít tzv. daňový test a neplatíte patnáctiprocentní daň z výnosů jako například u stavebního spoření, terminovaných vkladů anebo spořících účtů, kde výnosy daníte vždy.

Chcete-li investovat do podílových fondů, musíte si nejprve rozmyslet, na jak dlouho to bude. „Na začátku je vždy nejdůležitější stanovit si u každého produktu investiční horizont. Také myslete na sebe, do jaké míry jste ochotní případně riskovat, zda jste opatrnější, nebo vám pocit rizika nevadí,“ říká Roman Kroupa ze společnosti DataLife.

Potřebujete-li prostředky v horizontu tří let, nemůžete si dovolit výkyv trhů v řádech desítek procent a je pro vás vhodné konzervativní portfolio, pokud ovšem nejste spekulativní typ investora. Naopak při dlouhodobém investování, ať už si takto odkládáte prostředky na studium dětí nebo svoji penzi, si můžete dovolit pravidelně vkládat peníze do dynamičtějších fondů s potenciálem vyššího zhodnocení.

Podílové fondy jsou velmi dobrou alternativou také kvůli tomu, že jsou poměrně rychle likvidní (dostupnost likvidity / odkupu v případě potřeby) při nenadálé situaci či náhlém propadu příjmů. Pokud chcete prostředky z fondů vybrat, lze tyto odkupy realizovat poměrně rychle a peníze máte k dispozici z pravidla v řádech několika týdnů.

V minulosti jsme mohli vidět několik propadů trhů, po kterých následoval pozvolný opětovný růst překonávající předchozí úroveň. Toto je i případ poslední hypoteční krize, která proběhla v roce 2008. A není důvod se domnívat, že tomu tentokrát bude jinak, i když mnoho fondů kleslo o deset dvacet třicet procent nebo i více. Nicméně krize vždy ukazují, že je dobré mít riziko rozložené, znamená to tedy, že je optimální rozdělit investici do několika typů fondů s různými strategiemi, od konzervativní až po tu dynamickou.

Výhodou diverzifikace u dlouhodobého investování je právě fakt, že máte rizika rozložená. „Pokud je jeden fond v propadu, je lepší z něj nevybírat, spíše zvažte, zda vklady neposílíte, čímž svoji investici „naředíte“. Případně peníze odčerpejte v případě potřeby z toho fondu, který stagnuje, nebo má vzestupnou tendenci. Ideálně můžete do dynamických fondů, které jsou v propadu, úložku své investice ještě navýšit, což vám v budoucnu může přinést potenciál vyššího zhodnocení. Ale v takovém případě musíte patřit mezi investory, kteří dokážou své nervy udržet na uzdě. Rozhodujete-li se podle emocí a při propadu trhů panikaříte a prodáváte, nedopadne to zpravidla dobře,“ říká Roman Kroupa.

Každá krize je významnou příležitostí pro investování a rozmnožení svého kapitálu, protože probíhá zjednodušeně řečeno určitý „investiční výprodej“. Většina lidí se ovšem na trzích neorientuje, málokdo je skutečným odborníkem. Pro většinu z nás je tedy výrazně výhodnější investovat přes podílové fondy, jejichž specialisté a portfolio manažeři umí těchto „výprodejů“ patřičně využít, přikupují podhodnocené tituly, čímž cenu tzv. naředí a zvýší tak možnosti vašich budoucích výnosů. Zvláště dynamické fondy sice v krizích více ztrácejí na hodnotě, ale právě do nich má v této chvíli smysl investovat. „Pokud trhy rostou směrem vzhůru, nakupujete si každý měsíc za stejnou částku stále méně, ale pokud klesají i o desítky procent, nakupujete si naopak stále více a levněji.“

Chcete-li ovšem investovat, musíte umět udržet své nervy na uzdě, což platí hlavně u vyšších částek. Emočně totiž není deset procent jako deset procent, i když jde matematicky stále o stejné číslo. „Propadne-li se vaše drobnější investice o deset procent, nebudete to vnímat až tak dramaticky, kdežto pokud k tomuto procentuálnímu propadu u většího objemu prostředků dosadíte konkrétní částky, výrazně to vaše pocity změní,“ upozorňuje Roman Kroupa. Například při investici v řádu sto tisíc korun znamená desetiprocentní propad o 10 tisíc korun méně, kdežto u dvou milionů jde již o dvě stě tisíc.

V případě krize prostě platí, že si na svůj zisk musíte počkat. Minulé propady ukazují, že poklesy bývají většinou rychlé a spíše prudké, kdežto návraty k původním hodnotám pozvolné a dlouhodobé. „Největší předností dobrého investora je trpělivost, spekulace na rychlý zisk se málokdy vyplatí. V situaci, jaká je dnes, je více než kdy jindy důležité obrátit se na svého finančního poradce, se kterým si utříbíte myšlenky a společně naleznete nejvhodnější řešení, aby investice do podílových fondů co nejvíce splnila vaše očekávání,“ dodává Roman Kroupa ze společnosti DataLife.