Doplňkové penzijní spoření je velmi zajímavým nástrojem pro spoření především na stáří. Naspořené prostředky z něj si můžete vybrat oprávněně v 60 letech věku. A pokud spoříte malému dítěti, vytvoříte mu finanční rezervu, neboť má možnost vybrat si v 18 letech věku třetinu finančních prostředků, kterou může použít například v době vysokoškolských studií. A zbylé prostředky včetně státních příspěvků se mohou dál zhodnocovat v doplňkovém penzijním spoření.

Doplňkové penzijní spoření je díky možnostem volby individuálních investičních strategií vhodné pro mladého i staršího člověka pro tvoření finanční rezervy tak, aby nemusel příliš snižovat své životní standardy při odchodu do důchodu. „Stal se z něj stal velmi lukrativní nízkonákladový investiční nástroj se státním příspěvkem. V mladém věku už postačuje investovat 300 korun měsíčně, přičemž od státu dostanete 90 korun, což představuje 30 procent částky, kterou si člověk sám spoří. Takový výnos jinde nezískáte, nečekejte však, že vás takto nízká částka dokáže zabezpečit pro důstojné období vaší penze,“ podotýká Roman Kroupa ze společnosti DataLife.

Nejvyšší příspěvek státu činí 230 korun, pokud spoříte 1000 korun měsíčně. V podstatě je to tak, že za každou stokorunu, kterou spoříte nad zmíněných 300 korun, dostanete od státu 20 korun navíc. Celkově tak můžete získat státní příspěvek ve výši až 2760 korun ročně. Nad příspěvek klienta 1000 korun měsíčně už se státní příspěvky nezvyšují, ale zase lze částky nad tento limit až do výše 24 tisíc uplatit jako daňový odpočet a ušetřit tím dalších až 3600 korun ročně na daních.

Doplňkové penzijní spoření lze nastavit různými způsoby: od konzervativního až po dynamické, přičemž jednou ročně je možné zvolenou strategii bezplatně změnit. Dynamická strategie může přinést velký zisk, ale na druhou stranu také vyšší volatilitu, konzervativní strategie prakticky zvyšuje spořenou částku jen o velmi malý úrok a výnos tvoří především příspěvek státu, případně zaměstnavatele (ten může činit až 50 tisíc korun ročně). „Pro člověka, který by spořil pět let s nulovým úrokem při vkladu 300 korun měsíčně, činí průměrné zhodnocení téměř 12 procent ročně, při vkladu 1000 korun 9 procent, u deseti let je to 6 procent u 300 korun a 4,6 procenta u tisíce korun. A to je pouze zhodnocení státní podporou, což je velmi efektivní,“ podotýká Roman Kroupa.

Spořit na penzi je možné i nezletilým osobám. „I to můžeme vnímat jako určitý vzkaz státu, že v budoucnu nastane větší problém s důchody, než si nyní připouštíme, a že to není dobré podceňovat. Proto je vhodné mít našetřenu na penzi dostatečnou finanční rezervu,“ podotýká Roman Kroupa. V případě těchto smluv pro nezletilé je možné vybrat jednu třetinu uspořené částky (bez státních příspěvků, které na účtu zůstávají) v 18 letech věku a nadále do budoucna spořit. V takovém případě ale musíte dítěti spořit minimálně 10 let.

U doplňkového penzijního spoření není ovšem možné jako v minulosti zvolit si už dřívějším věku vyplácení 50 procent formou výsluhové penze, vždy je třeba čekat na zmíněný věk 60 let. Peníze z doplňkové penzijního spoření mohou být v případě úmrtí vyplaceny pozůstalým buď v rámci dědického řízení, nebo si můžete ve smlouvě předem určit, kdo konkrétně na ně bude mít po vaší smrti nárok (včetně státních příspěvků). Podmínkou ovšem je, aby daný člověk spořil minimálně 60 měsíců a dosáhl hranice 60 let věku. Pokud toto pravidlo není splněno, pozůstalí dostanou vyplaceny peníze bez státních příspěvků.

Další nespornou výhodou doplňkového penzijního spoření může být výplata renty po dobu tří nebo deseti let namísto jednorázového vyrovnání. Díky tomu můžete inkasovat v součtu víc finančních prostředků, protože se zbylé peníze stále zhodnocují a také odpadá jak 15procentní zdanění příspěvků zaměstnavatele při výplatě renty po dobu tří let, tak daň z výnosu v případě výplaty renty po dobu deseti let.

Pro správné sjednání doplňkového penzijního spoření, volby strategie a dalších parametrů je vždy vhodné obrátit se na finančního poradce, který vám bude nápomocen nejen s jeho výběrem, ale i s jeho konkrétním nastavením.