Rozpoznat opravdového poradce mezi těmi, kdo si tak pouze říká, může být na první pohled obtížné. Ve skutečnosti to tak složité není. Dobrého finančního poradce poznáte podle toho, že se nejprve zajímá o vaši aktuální rodinnou a finanční situaci, dále pak o závazky vůči finančním společnostem a aktuální platné finanční produkty. Následně s vámi projde vaše přání a cíle, které poté společně seřadíte chronologicky dle důležitosti (vašich priorit).

Kvalitní finanční poradce by vám na první schůzce neměl říkat, jaké produkty si máte ihned zařídit, či vám dokonce nabízet na úvodním setkání nějaké smlouvy. Musí si nejprve důkladně zjistit všechny potřebné informace a až na jejich základě vytvořit finanční analýzu, která ukáže, jaké možnosti řešení vaší finanční situace existují. „Dobrý poradce by v prvé řadě měl od vás chtít zadání, má vám naslouchat a dělat si spoustu poznámek, jak si představujete svoji budoucnost. Měl by zjistit, jaké finanční produkty jste již uzavřeli a zda jsou v souladu s vaší představou o budoucnosti. Už při tomto rozhovoru si mnohdy uvědomíte, že způsob, jakým řešíte své úspory, není zcela optimální,“ vysvětluje Roman Kroupa ze společnosti DataLife.

Finanční analýza vzniká na základě rozhovoru poradce s vámi, pomáhá udělat si přehled o vašem životě, plánech, potřebách a současné finanční situaci. K té se následně volí odpovídající finanční produkty: upravují se ty stávající, nebo se doplňují nové. A to jak ve vztahu k vašim aktuálním potřebám, tak i vzdálenějším cílům. „Je třeba si v klidu povídat o tom, jaké máte závazky a plány, jaký je váš zdravotní stav. Na základě tohoto rozhovoru poté vzniká návrh realistického řešení vaší situace,“ podotýká Roman Kroupa.

Vznikne jakýsi poznámkový blok se všemi potřebnými informacemi, aby poradce neopomněl důležité aspekty řešení vaší situace. „Poradce zjistí, jaké máte zkušenosti s finančními produkty, co již máte uzavřeno, jak současné produkty využíváte, jaké máte postoje k riziku, a následně vyhodnotí, zda máte finanční produkty správně nastavené, jaké byste měli využívat do budoucna, abyste si mohli splnit svá přání, zabezpečit krátkodobý či dlouhodobý výpadek příjmu, ochránit svůj majetek a vytvořit si potřebnou finanční rezervu na překlenutí krizových období,“ vysvětluje Roman Kroupa.

Finanční analýza tedy vytváří podklady pro doporučení finančního poradce a následné vaše rozhodnutí. „Pokud chcete mít dobré řešení, musíte mít kvalitní zadání. A tímto podkladem je právě finanční analýza,“ říká Roman Kroupa.

V rámci finančního plánu se také řeší úspory na důstojné stáří, zabezpečení dětí a jejich studia, aby se mohly dobře uplatnit v životě a zvýšili svoji budoucí konkurence schopnost na trhu práce. Dále s vámi poradce probere aktuální volné finanční prostředky s ohledem na jejich plánované budoucí využití, aby neztratili v čase svoji kupní sílu a mohli jste si za ně pořídit za nějaký čas to samé jako dnes, ale v budoucí ceně. Zkrátka, aby vám peníze neznehodnotila inflace. Mnohdy totiž i dobré produkty využívané špatným způsobem ztrácejí svůj význam a vedou spíše k zbytečným ztrátám než k užitku. O peníze se musíme starat, jinak ztratí svoji kupní sílu a v budoucnu si za ně pořídíme mnohem méně. Což není přáním nikoho z nás.

Prvotní aktualizací pro poradce práce spíše začíná. Vaše potřeby se v čase mění, proto je důležité, aby se k vám poradce vracel a vytvořené řešení aktualizoval. Naše životy se v čase mění mnohdy velmi pozvolna, proto na první pohled drobné změny ani nezaznamenáme. Následné schůzky s poradcem jsou pro budoucnost velmi důležité.

„My tato setkání s klienty nazýváme servisem „preventivní prohlídkou“ , kde se nastavenému řešení opětovně věnujeme a zjišťujeme , zda pořád odpovídá potřebám klienta, a tak stále dokola… Poradce by se měl stát vaší oporou v časech dobrých i zlých, jedná se o dlouhodobý vztah. Naše práce nikdy nekončí a dobrý poradce se v rodině předává z generace na generaci,“ dodává Roman Kroupa.