Proč uzavřít životní pojištění?

Životní pojištění představuje pro pojištěného člověka i pro jeho blízké finanční jistotu v případě nepředvídatelných událostí. Navíc životní pojištění kombinuje pojistnou ochranu s úročením vložených finančních prostředků, na které lze uplatnit výrazné daňové úlevy. V průběhu života ho můžete podle potřeby a aktuální životní situace libovolně měnit.

Proč uzavřít životní pojištění?2019-06-04T09:55:21+02:00

Za jakých podmínek dochází k vyplacení finančních prostředků?

V případě smrti nebo jiného tělesného poškození pojištěného vyplácí pojišťovna pojistné plnění oprávněným osobám. Další možností je však smlouva pro případ dožití, kdy je částka vyplacena po uplynutí dohodnuté doby nezávisle na zdravotním stavu pojištěného. V takovém případě je částka vyplacena najednou nebo v pravidelných splátkách.

Za jakých podmínek dochází k vyplacení finančních prostředků?2019-06-04T09:54:30+02:00

Jak si vybrat správné životní pojištění?

Je potřeba zvážit hlavní účel životního pojištění. Rozhodnout se, zda Vám jde o zajištění rodiny, nebo o pokrytí nákladů na hypotéku, leasing či úvěr v případě náhlého poklesu příjmů. Můžete si také zvolit životní pojištění, při kterém můžete část vložených prostředků investovat. Životní pojištění můžete uzavřít i krátkodobě, například pro pokrytí úvěru. Pak není potřeba se rozhodovat tak důsledně jako třeba v případě dražšího životního pojištění s vyšší pojistnou částkou na celý život.

Jak si vybrat správné životní pojištění?2019-11-06T13:29:07+01:00

Proč si pojistit domácnost?

Pojištěním domácnosti si zajišťujete pojistnou ochranu již vybudovaného majetku, za který v případě škody obdržíte finanční plnění. S běžným provozem domácnosti je totiž spojena celá řada rizik. Proto je dobré uzavřít pojištění domácnosti, které ochrání váš majetek před běžnými riziky. Pojištěním domácnosti totiž nejen finančně ochráníte své movité věcí, ale získáte i zajištění prostředků kterými si chcete splnit své další potřeby a cíle (školné pro děti, dovolená, penze, apod.)

Proč si pojistit domácnost?2019-06-04T09:52:48+02:00

Jaký je rozdíl mezi pojištěním domácnosti a pojištěním nemovitosti?

Pojištění domácnosti se vztahuje především na vybavení bytu (nábytek, elektronika apod.) a dále i na stavební součásti bytu jakou jsou malby, tapety, podlahy, vestavěný nábytek apod. Na rozdíl od toho, pojištění nemovitosti zahrnuje nemovitosti jako takové (dům, chata apod.), jejich příslušenství (garáže, bazény apod.) a movité věci sloužící k výstavbám, opravám nebo rekonstrukcím (stavební materiál, dočasné objekty umístěné na staveništi apod.).

Jaký je rozdíl mezi pojištěním domácnosti a pojištěním nemovitosti?2019-06-04T09:52:09+02:00

Když vytopím souseda, je to hrazené z pojištění domácnosti?

NE. Takovéto škody – škody způsobené na věcech, popř. na zdraví jinému (tzv. třetí osobě) jsou hrazeny z pojištění Odpovědnosti za škody způsobené v běžném občanském životě (je to odpovědnost všech členů domácnosti včetně i domácího zvířátka). Toto pojištění doporučujeme sjednat vždy spolu s pojištěním domácnosti.

Když vytopím souseda, je to hrazené z pojištění domácnosti?2019-06-04T09:51:26+02:00

Prodávám auto, ale nevím, co mám udělat s povinným ručením. Poradíte mi?

Při změně majitele vozu nedochází k zániku povinného ručení, ani nepřejde na nového vlastníka. Zanikne, až původní majitel oznámí prodej vozu své pojišťovně. Jako původní majitel tedy musíte změnu ohlásit nejen na registru vozidel, ale i u pojišťovny, u níž máte sjednáno povinné ručení.

Prodávám auto, ale nevím, co mám udělat s povinným ručením. Poradíte mi?2019-06-04T09:50:32+02:00

Jaké jsou platné doklady pro provoz vozidla?

Existenci pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla (povinné ručení) je nutno prokázat zelenou kartou vydanou pojistitelem.

Jaké jsou platné doklady pro provoz vozidla?2019-06-04T09:49:31+02:00

Proč vlastně investovat?

Investování je pro každého, kdo chce uchovat nebo zvýšit hodnotu svých peněz, tzn. ochránit je před znehodnocením vlivem inflace. Běžné produkty jako bankovní nebo spořící účty toto nedokáží, protože jsou určeny k jiným účelům a doplňkové penzijní spoření nebo stavební spoření můžete zase využívat jen v omezené míře. Díky investování na kapitálovém trhu máte možnost dlouhodobě plánovat svoji finanční budoucnost a plnit si své finanční cíle.

Proč vlastně investovat?2019-06-04T09:48:19+02:00

Kdy začít investovat?

Kdykoliv máte tzv. volné finanční prostředky, které momentálně nepotřebujete, ale máte dlouhodobější investiční cíl (nákup auta, domu, dovolené, zajištění důchodu, zabezpečení dětí).

Kdy začít investovat?2019-06-04T09:47:34+02:00
Přejít nahoru