• Je potřeba zvážit hlavní účel životního pojištění.
  • Rozhodnout se, zda Vám jde o zajištění rodiny, nebo o pokrytí nákladů na hypotéku, leasing či úvěr v případě náhlého poklesu příjmů.
  • Můžete si také zvolit životní pojištění, při kterém můžete část vložených prostředků investovat.
  • Životní pojištění můžete uzavřít i krátkodobě, například pro pokrytí úvěru. Pak není potřeba se rozhodovat tak důsledně jako třeba v případě dražšího životního pojištění s vyšší pojistnou částkou na celý život.