• V případě smrti nebo jiného tělesného poškození pojištěného vyplácí pojišťovna pojistné plnění oprávněným osobám.
  • Další možností je však smlouva pro případ dožití, kdy je částka vyplacena po uplynutí dohodnuté doby nezávisle na zdravotním stavu pojištěného. V takovém případě je částka vyplacena najednou nebo v pravidelných splátkách.