Prodávám auto, ale nevím, co mám udělat s povinným ručením. Poradíte mi?

Při změně majitele vozu nedochází k zániku povinného ručení, ani nepřejde na nového vlastníka. Zanikne, až původní majitel oznámí prodej vozu své pojišťovně. Jako původní majitel tedy musíte změnu ohlásit nejen na registru vozidel, ale i u pojišťovny, u níž máte sjednáno povinné ručení.

Prodávám auto, ale nevím, co mám udělat s povinným ručením. Poradíte mi?2019-06-04T09:50:32+02:00

Jaké jsou platné doklady pro provoz vozidla?

Existenci pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla (povinné ručení) je nutno prokázat zelenou kartou vydanou pojistitelem.

Jaké jsou platné doklady pro provoz vozidla?2019-06-04T09:49:31+02:00
Přejít nahoru