Proč uzavřít životní pojištění?

Životní pojištění představuje pro pojištěného člověka i pro jeho blízké finanční jistotu v případě nepředvídatelných událostí. Navíc životní pojištění kombinuje pojistnou ochranu s úročením vložených finančních prostředků, na které lze uplatnit výrazné daňové úlevy. V průběhu života ho můžete podle potřeby a aktuální životní situace libovolně měnit.

Proč uzavřít životní pojištění?2019-06-04T09:55:21+02:00

Za jakých podmínek dochází k vyplacení finančních prostředků?

V případě smrti nebo jiného tělesného poškození pojištěného vyplácí pojišťovna pojistné plnění oprávněným osobám. Další možností je však smlouva pro případ dožití, kdy je částka vyplacena po uplynutí dohodnuté doby nezávisle na zdravotním stavu pojištěného. V takovém případě je částka vyplacena najednou nebo v pravidelných splátkách.

Za jakých podmínek dochází k vyplacení finančních prostředků?2019-06-04T09:54:30+02:00

Jak si vybrat správné životní pojištění?

Je potřeba zvážit hlavní účel životního pojištění. Rozhodnout se, zda Vám jde o zajištění rodiny, nebo o pokrytí nákladů na hypotéku, leasing či úvěr v případě náhlého poklesu příjmů. Můžete si také zvolit životní pojištění, při kterém můžete část vložených prostředků investovat. Životní pojištění můžete uzavřít i krátkodobě, například pro pokrytí úvěru. Pak není potřeba se rozhodovat tak důsledně jako třeba v případě dražšího životního pojištění s vyšší pojistnou částkou na celý život.

Jak si vybrat správné životní pojištění?2019-11-06T13:29:07+01:00
Přejít nahoru