Někteří lidé řeší své finance nesystematicky a myslí si, že nepotřebují poradit. Sbírají informace na vlastní pěst a volí produkty, které jsou pro ně opravdu nevhodné. Například u investic je častou chybou, že se nechají ovlivnit různými kampaněmi. Pokud se v médiích třeba tvrdí, že je skvělé investovat do těch či oněch investičních nástrojů, protože dnes rostou, a oni to obratem udělají také, jdou bohužel s davem. Jenže ve skutečnosti je třeba jít spíše proti proudu.

To znamená: kupujte to, co má právě v tuto chvíli nižší hodnotu, a tím pádem vyšší potenciál zhodnocení, a prodávejte, až se cena opět zvýší. Případně investujte do produktů s předem definovanou dobou a výší zhodnocení investované částky, nebo produktů pravidelného investování.

Peníze, které budou potřebovat v dohledné době, navíc lidé mnohdy nevědomky ukládají do produktů, které jsou určeny na dlouhodobé zhodnocování prostředků. „Je velký rozdíl, když potřebujete zhodnocovat peníze, které chcete mít v případě potřeby rychle dostupné, nebo když se chcete zabezpečit například na penzi,“ vysvětluje Roman Kroupa ze společnosti DataLife. Proto je třeba rozhodovat se podle toho, na jaké časové období je daný finanční produkt vhodný, což na první pohled nemusí být zcela zřejmé.

U investic je ovšem třeba mít určité znalosti. Když kvůli korekcím finančního trhu klesají aktiva, do kterých se dlouhodobě investuje, začnou mnozí lidé panikařit a prostředky vybírat místo toho, aby se s někým poradili. V té chvílí je přitom možné naopak přikoupit tak, aby konečný profit ziskovosti byl ještě výraznější. Příkladem může být finanční krize, která začala v roce 2008, která se paradoxně stala pro některé velkou investiční příležitostí ke zhodnocení jejich prostředků. Mnozí kupovali akcie a dluhopisy za „výprodejové“ ceny, které se za pár let zhodnotily o desítky procent, a dnes je s velkým ziskem prodávají. Už od počátku je přitom třeba myslet na to, že akciové produkty nejsou vhodným nástrojem pro krátkodobé investování.

Hodně chyb se vyskytuje i u úvěrů na nemovitost, kdy si lidé neuvědomují, že budou potřebovat další rezervy. Nejde jenom o fakt, že dotyčného postihne úraz či dlouhodobá nemoc a jeho příjem se kvůli tomu podstatně sníží, ale i o další „skryté“ výdaje. Banka chce, abyste měli 10 až 20 procent vlastních zdrojů, ale potřebujete také průměrně zhruba čtyři procenta na provizi realitní kanceláři a další čtyři procenta na daň z převodu nemovitosti. Když tedy máte mít na úvěr 20 procent vlastních zdrojů, ve skutečnosti je to celkem 28 procent. K tomu si ještě přičtěte peníze na vybavení nové domácnosti a dostupnost bydlení pro mladé rodiny bez dostatečných finančních rezerv je rázem ta tam…

U obvyklých fixací (hypotečních) úvěrů na tři, pět a více let je velmi důležité zamyslet se nad tím, co do budoucna s nemovitostí vlastně plánujete, zda ji budete užívat, pronajímat, nebo ji naopak chcete prodat. Když splatíte bance úvěr dříve než ve fixačním období, budete muset bance zaplatit sankci. Změna zákona o spotřebitelských úvěrech platná od 1. prosince 2016 v tomto ohledu klientům výrazně ulevila, umožnila každoroční mimořádné splátky zdarma a výše maximální sankce se dále snížila vyjádřením ČNB o účelně vynaložených nákladech, ale i to má svá přesná pravidla.

Při svých úvahách musíte také brát v potaz, že se vám úroková sazba ve fixačním období pravděpodobně změní, což se promítne do hypotečního úvěru, ať už snížením či zvýšením sazby, a tím pádem i výší splátek.

Proto je potřeba paralelně vytvářet finanční rezervy na budoucí období zvýšených výdajů spojených právě s případným navýšením úrokových sazeb v období fixací, a tím pádem s případnými vyššími splátkami úvěrů. „Prostě myslete na to, ať na své splátky do budoucna vždy máte,“ zdůrazňuje Roman Kroupa.

Hypotéka je navíc běh na dlouhou trať, většinou na desítky let, přičemž v jejich průběhu budete muset investovat do rekonstrukcí, ať už jde o topení, okna, podlahy atd. Musíte tedy počítat také s určitými rezervami na to, abyste své bydlení udrželi krásné a funkční. Navíc je třeba myslet na to, že může cena nemovitosti zakolísat stejně jako každá jiná investice. Za poslední roky sice ceny nemovitostí výrazně vzrostly, někde třeba až o desítky procent. Nicméně situace se může otočit, a hodnota nemovitosti naopak klesne. V takovém případě se vám může stát, že cena nemovitosti při fixačním období nebude odpovídat 80procentní hypotéce, a to se pak odrazí ve vyšší úrokové sazbě, kterou vám banka na další období nabídne.

Velkou chybou bývá, že někteří lidé podlehnou tlaku realitních makléřů, kteří chtějí okamžitě podepsat rezervační smlouvy a rezervační zálohu, mnohdy ve výši 100 procent jejich provizí, přičemž ovšem nemají zatím jistotu, zda úvěr banka vůbec schválí. „Proto je dobré si předem zjistit, zda vůbec máte šanci dostat hypoteční úvěr při nákupu konkrétní nemovitosti – nebo to můžete nechat na svém finančním poradci. Nejednejte ukvapeně a nepodepisujte hned každou smlouvu,“ radí Roman Kroupa.

U pojištění je třeba si zase definovat, které je pro vhodné pro vás a které pro vaše blízké (pozůstalé). Dobré pojištění u člověka, který je živitelem rodiny, nebo splácí úvěr, by mělo řešit velké problémy než drobnosti typu zlomený prst na ruce. Proto se klade důraz na pojištění invalidity, vážného onemocnění, dlouhodobé pracovní neschopnosti, trvalé následky úrazu, pojištění smrti z jakékoli příčiny atd. Důležité je uvědomit si, kdo je hlavním živitelem rodiny a podle toho nastavit smluvní částky.

Mnohdy také lidé mění pojistné smlouvy podle toho, že už se jim zdají „přežité“. „Jenže někdy je vhodné ponechat i to životní pojištění, která už vaší aktuální potřebě neodpovídá, protože se změnil váš zdravotní stav a jste již třeba nepojistitelní, což zjistíte až ve chvíli, kdy chcete uzavřít smlouvu novou, na kterou vám pojišťovna stanoví takzvanou výluku na pojistné krytí, “ podotýká Roman Kroupa.

Správně se rozhodnout ve všech zmíněných případech je nad síly všech, kteří se finančními produkty detailně nezabývají. Nejsnazším a nejbezpečnějším řešením je vyhledat finančního poradce. Je to profesionál, který má hluboké znalosti. Většina lidí si netroufne bez pomoci odborníka postavit dům a stejné je to se spravováním financí. Nejde přitom jen o to, jaké finanční produkty vybrat v danou chvíli, ale i dlouhodobou práci s nimi tak, aby odrážely vaše potřeby i v případě, že se vaše životní situace změní, a právě proto jsou vám poradci DataLife k dispozici.