Životní pojištění je důležité proto, že v případě nenadálé události dokáže vykrýt krátkodobý i dlouhodobý pokles příjmu. Činí-li váš příjem například 20 tisíc korun čistého, dostanete v případě pracovní neschopnosti pouze 60 procent této částky. Ze životního pojištění pak můžete tuto částku dorovnat na standardní příjem.

Při výpočtu životního pojištění se ovšem nevychází z příjmů, ale výdajů. Víte-li, kolik činí vaše měsíční výdaje, případně výdaje celé rodiny včetně splátek vašich závazků (hypotéka, spotřebitelský úvěr, leasing, čerpaný kontokorent, čerpaná kreditní karta…), spočítá se pojistné tak, aby byly tyto výdaje pokryty a nezpůsobily vám finanční komplikace. Stejně tak lze zajistit rodinu v případě úmrtí.

Nesmíme však opomenout velmi důležitou finanční rezervu na několik měsíců výpadku příjmu z důvodu ztráty pracovní pozice, na což se pojištění mnohdy nevztahuje.

Můžete být přitom pojištěni na konstantní částku, nebo částku postupně klesající. Příklad: je vám 30 a pojistíte se na dva miliony korun. Tuto částku ale potřebujete vy nebo vaše rodina v produktivním věku pro případ nenadálé události (smrti, trvalého následku úrazu, invalidity…). Postupně když například hypotéku splácíte, klesá vaše dlužná částka i potřeba vašeho zajištění, a snižuje se tedy i částka, na kterou jste pojištěni.

Klesající pojistnou částku můžete zvolit jednak lineární, nebo anuitní (klesá na základě úrokové sazby úvěru a jeho splácení)

Kromě klasického životního pojištění si můžete sjednat i životní pojištění s rezervotvornou složkou: kapitálové či investiční životní pojištění. Zde si kromě plnění případné pojistné události vytváříte předem i rezervu na stáří.

Kapitálové životní pojištění zhodnocuje finanční prostředky velmi konzervativně a víte velmi přesně, kolik zaplatíte a kolik dostanete. Tato forma vytváření rezervy dnes není mnohdy schopna pokrýt – vzhledem k nízké TUM (technická úroková míra) – znehodnocení peněz v čase kvůli inflaci.

Lze si sjednat i různá připojištění: na smrt úrazem, pro případ hospitalizace, na denní odškodné, pro případ pracovní neschopnosti, invalidity, vážných onemocnění, úrazu či trvalých následků úrazu.

U investičního životního pojištění záleží na tom, jakou míru zhodnocení zvolíte: zda porfolio konzervativní, vyvážené, či dynamické, případně lze peníze rozdělit do různých „balíčků“ konkrétních fondů. Je vhodné zejména pro případ dlouhodobého ukládání peněz, přičemž se v průběhu doby může strategie investování měnit podle aktuální ekonomické situace.

Nesmíme však opomenout, že forma investování přes investiční životní pojištění je běh na dlouhou trať a daňová uplatnitelnost se vztahuje na tvorbu kapitálu s výplatou v pozdním věku (od 60 let výše).

I u investičního životního pojištění si můžete sjednat řadu připojištění: smrti s konstantní či klesající pojistnou částkou pro případ smrti nemocí či v důsledku úrazu, pracovní neschopnosti způsobené úrazem i nemocí nebo hospitalizace kvůli vážné nemoci či úrazu, na denní odškodné za úraz a dále pojištění pro případ vážných onemocnění či invalidity I. II. III. stupně, které velmi zásadně ovlivní pokles příjmu v produktivním věku.

Do životních pojistek můžete také mnohdy přidat další osoby, například manžela, manželku či děti. Některé pojišťovny nabízejí například možnost pojištění dětí do 25 let věku bez ohledu na to, zda studují, či pracují a jaký rizikový sport provozují. Je to přitom výrazně levnější, než pro dítě uzavírat samostatnou pojistku. Některé pojišťovny pojišťují děti i po dovršení 18 let za podmínek stanovených ve smluvní dokumentaci.

Modelový případ

Při přemýšlení o životním pojištění může pomoci modelový případ: muž s příjmem 25 tisíc korun měsíčně, žena na mateřské s příjmem 7100 Kč, dvouleté dítě, hypotéka 7000 korun měsíčně (celkem na dva miliony korun), inkaso 5000 Kč. V tomto případě je v prvé řadě třeba ochránit muže, který je živitelem rodiny, aby mohl dále platit hypotéku a inkaso. Vhodné je pro něj zajištění pro případ úrazu, pojištění pro případ pracovní neschopnosti, opomenout nelze ani invaliditu, či možné úmrtí. U ženy například není vhodné pojištění na pracovní neschopnost, protože na mateřské dovolené jí nikdo nevystaví neschopenku. I v jejím případě je vhodnější zajištění pro případ úrazu. Dítě by bylo pojištěno v rámci pojistné smlouvy.

Vzhledem k nemožnosti odhadnout v jaké finanční situaci se budete za pár let nacházet, je místo zhodnocení kapitálu prostřednictvím investičního životního pojištění mnohdy vhodnější forma investic. Ty jsou flexibilnější a rychleji reagují na sníženou schopnost plateb. Při nezaplacení platby se zkrátka nestáváte automaticky dlužníkem jako v případě pojištění a můžete opět platit, jakmile se vaše finanční situace zlepší.

Problematika pojištění je rozsáhlé téma, a proto je pojistná smlouva připravena přímo na míru vašich potřeb až na základě zjištění vaší současné situace a z ní vyplývajících závazků.